Aanleg van het veld

Wilt u een goede start van uw veld?

Stap voor stap aanleg gazon en sportveld:

 

 1. Leg het veld voor uw gazon of sportveld volledig vlak en verwijder onkruid en stenen.
 2. Verbeter de toplaag van uw grond indien noodzakelijk.
 3. Vergeet de drainage niet: natuurlijke drainage door zandige bodem, kunstmatig door drainagebuizen.
 4. Controleer de pH en voedingselementen; corrigeer indien nodig.
 5. Kies het beste graszaadmengsel voor het doel dat u beoogt.
 6. De zaaizaad hoeveelheid is afhankelijk van het product. Zie hiervoor de informatie op de verpakking. Vaak wordt 30 g/m2 gebruikt.
 7. Zorg dat de grond vochtig is voordat u met zaaien begint.
 8. Gebruik van een zaaimachine geeft het beste resultaat en uniforme kieming. Breedwerpig zaaien is minder precies.
 9. Zaaidiepte ongeveer 2 mm voor de kleinere zaden uit het graszaadmengsel zoals Veldbeemdgras en maximaal 10 mm voor de andere soorten. Voor puur Engels raaigras kan tot maximaal 30 mm gezaaid worden.
 10. Bij zaaidiepte wordt uitgegaan van een vlakke toplaag.
 11. Rol de oppervlakte licht na. Bij een zaaimachine is dit niet noodzakelijk.
 12. Houd de oppervlakte 3 weken vochtig.
 13. Als de grond onkruidzaden bevat, kunt u een breedbladige herbicide toepassen in de eerste maand na zaai. Gebruik een toegelaten middel dat mild is voor jonge grasplanten.
 14. Start de eerste maaibeurt als het gras 5 a 6 cm hoog is en de planten in de breedte gaan groeien. Wortelgroei is net zo belangrijk als bovengrondse groei. Een kooimaaier is beter dan een circelmaaier.
 15. Goede timing van de eerste maaisnede onderdrukt opkomend onkruid.