Graszaadcoatingen

In de laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in graszaadcoating. De werking van de coating is sterk verbeterd en werken op verschillende terreinen. Growmax™ en Rapid Green™ stimuleren de kieming. ProLime™ is een kalkcoating die de pH rondom de kiemplant reguleert waardoor ook minder mosvorming mogelijk is. De nieuwste coating ProNitro® is een coating van stikstof die de kiemplant snel en gezond laat uitgroeien.

 

ProNitro®

 

ProNitro® 15

Deze coating zit in de vorm van een pil rondom het graszaad. In deze laag zit stikstof die gecontroleerd vrijkomt. Hogere temperatuur die de groei van de plant stimuleert, zorgt er ook voor dat er meer stikstof vrijkomt. De werking van de stikstof is 4 – 6 weken afhankelijk van de groeiomstandigheden. ProNitro® 15 bevat 15% stikstof in de coating. Het gewicht van het graszaad is met ca 50% verhoogd. Als u 100 kg graszaad wilt toepassen zult u met graszaad met ProNitro® 150 kg moeten toepassen. De bemesting voor de startgroei is dan ook gelijk geregeld en staat garant voor een goede start van uw waardevolle zaaizaad.

 

De voordelen van ProNitro® 15

  • Een professionele stikstof gift met gecontroleerde afgifte in een werkgang
  • Stikstof op het zaad en kiemwortel is 4x zo efficient bemest als mestkorrels op het veld;
  • minder uitspoeling van stikstof naar diepere lagen
  • Verzwaard graszaad door de coating waardoor beter grondcontact en betere kiemingskansen; 30% meer kiemplanten
  • Een sterk gestimuleerde groei van de kiemplanten; hogere opbrengst bij voedergrassen en dichtere zode bij gras en sportvelden
  • Gezondere en krachtige begin groei; zeer aan te bevelen bij doorzaai van grasland,  gras en sportvelden

 

Gromax™ en Rapid Green™

De filmcoatingen Growmax™ en Rapid Green™ stimuleren het kiemproces doordat ze uit plantenhormonen bestaan zoals cytokinine dat de groei van de kiemwortel stuurt. Het kiemingsverschil tussen de graszaden wordt gelijkgetrokken zodat het gras uniformer kiemt en opkomt. Onder optimale kiemomstandigheden is met het oog niet altijd het resultaat te zien. Vaak wordt graszaad echter in sub optimale omstandigheden gezaaid, zodat een stimulering van de kieming van het graszaad helpt de moeilijkheden eerder te overkomen. Het is in die zin een soort verzekeringspremie.

 

 

ProLime™100

Dit is een coating in de vorm van een pil rondom het graszaad. In de coating zit kalk dat de de zuurgraad van de directe bodem rondom het kiemende grasplantje verbeterd. Veel zand en veen bodems hebben een te zuur milieu. ProLime™100 vermindert de zure omstandigheden zodat het plantje beter kan groeien. Te zure bodems zijn vaak ook de oorzaak van mosgroei in de zode. Deze mosgroei wordt voorkomen als de plantjes zich krachtiger ontwikkelen en de zuurgraad wordt gecorrigeerd. Doordat graszaad met Prolime™100 een verdubbeling van het gewicht betekent, is het gecoate product ook makkelijker te verzaaien en heeft het een beter contact met de bodem. Hierdoor komen er in de begingroei 30% meer kiemplanten dan zonder deze coating.