Microclover®

Een klein plantje, een groot resultaat

Microclover is een product dat na tientallen jaren van selectie/veredeling is ontwikkeld. Microclover is een kleinbladige klaver die kort maaien en recreatief gebruik goed verdraagt. De combinatie van deze eigenschappen, gecombineerd met het gegeven dat Microclover stikstof uit de lucht bindt, heeft de volgende voordelen:

  1. Groenere kleur gras
    Zonder meststoffen toch een groen gazon. Microclover zorgt ervoor. Microclover bindt stikstof uit de lucht. Deze stikstof komt gratis en voor niks beschikbaar voor het gras. Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door STRI-Bingley in Engeland leert dat ook de winterkleur aanmerkelijk beter is. Ook tijdens droogte in de zomer blijft de grasmat beter op kleur.
  2. Lagere onderhoudskosten
    Continue beschikbaarheid van het onmisbare voedingsmineraal stikstof zorgt voor een gezondere en vitalere grasmat. De zode ziet er strak uit zonder veel onderhoud.
  3. Onkruidvrij
    In een gesloten grasmat, bestaande uit grassen en Microclover, heeft onkruid geen kans zich te vestigen. De bestrijdingsmiddelen kunnen in de kast blijven. Het milieu vaart er wel bij.


Zaaiadvies
Microclover kunt u toevoegen aan elk gazonmengsel. De mengsels LawnMaster en SlowMaster zijn hiervoor bijzonder geschikt. U mengt dan 5 eenheden Microclover op 100 eenheden graszaad.
Voor gazons (per are): 150-200 gram Microclover mengt u met de benodigde hoeveelheid graszaad (ca. 3 kg).

Zaaidiepte
• 2 cm in het grasmengsel
• 0,5 cm als u Microclover los zaait

Startgift = 60 kg N/ha
Klavers zijn in staat stikstof uit de lucht te halen. Deze stikstof is er altijd juist genoeg en spoelt daarom niet uit. Enkel in het voorjaar een stikstofgift geven om het gras goed te laten groeien. Klavers vullen niet de kalium(K), fosfor (P) en magnesium (Mg) behoefte aan. Daarom wordt aangeraden deze elementen om de 2 jaar via een bemesting toe te voegen. Beregenen is weinig of niet nodig. Om het aandeel Microclover in de grasmat te sturen, kan het zinvol zijn om later nog eens extra N te geven (40 - 100 kg N).