GrassLopata

EiwitMax

Meer eiwit van eigen bedrijf

Veehouders kunnen grasmengsels inzaaien die hoge opbrengsten realiseren in de eerste twee sneden en minder in het najaar produceren. Het voorjaarsgras levert vooral een goede kwaliteit graskuil op. Vaak valt het eiwitgehalte van deze kuilen nogal tegen. Het nieuwe ForageMax mengsel EiwitMax biedt de veehouder de mogelijkheid om meer eiwitrijk ruwvoer te produceren.

Het is bekend dat een hogere verteerbaarheid van het ruwvoer de voeropname verhoogt. De grasopname is mede afhankelijk van de kwaliteit.

Dit levert meer productie op.

 

 

Kortom meer eiwit van eigen land!

 

Masterline

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Opbrengst
Roestresistentie
Verteerbaarheid
Standvastigheid
  • Hoger eiwitgehalte
  • Droogte toleranter
  • Goede opbrengst
  • Alleen geschikt voor maaien
  • Grondgebonden eiwitproductie

Samenstelling:

55% Luzerne (DLF Alfalfa)
30% Festulolium - raaigrastype
10% Rode klaver
5% Witte klaver

 

 

Teeltadviezen:

Zaaiadvies:
Zaaimoment: eind april - eind augustus
Zaaizaadhoeveelheid: 35 kg/ha
Zaaidiepte: 1 - 2 cm

 

Maaihoogte:
7-8 cm