GrassLopata

BioMax Diplo

Voor biologisch beweiden

BioMax Diplo is speciaal ontwikkeld voor de biologische veehouder. Het mengsel is samengesteld uit de beste diploïde rassen van de Rassenlijst. Hiermede heeft BioMax Diplo een hoge opbrengstpotentie en is zeer geschikt voor beweiding.

Masterline
  • Snelle kieming en beginontwikkeling
  • Zeer dichte zode
  • Bevat DLF Fiber Energy ras(sen)
  • Ook geschikt voor maaien

Samenstelling:

55%    Engels raaigras diploïd middentijds
45%    Engels raaigras diploïd laat

Teeltadviezen:

Zaaiadvies:
Inzaaien: 40 kg/ha
Doorzaaien: 15 – 20 kg/ha
 

Inzaaien in combinatie met klavers:
Beweiding: 40 kg/ha + 2 à 4 kg witte klaver/ha


Maaihoogte:
5 cm