GrassLopata

BioMax Tetra

Voor biologisch maaien en beweiden

BioMax Tetra weidegras is speciaal ontwikkeld voor de biologische veehouder. Het mengsel is samengesteld uit de beste diploïde en tetrploïde rassen van de Rassenlijst. Hiermede heeft BioMax Tetra een hoge opbrengstpotentie en is zeer geschikt voor zowel beweiden als voor maaiomstandigheden. Het mengsel is door de toevoeging van tetraploïde rassen extra smakelijk en wordt daardoor prima opgenomen, ook later in het seizoen.

 

Masterline

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Opbrengst
Standvastigheid
Verteerbaarheid
Roestresistentie
  • Snelle kieming
  • Dichte zode
  • Bevat DLF Fiber Energy ras(sen)
  • Meng het met klavers voor een mooie gras-/klaverweide

Samenstelling:

 

60%    Engels raaigras diploïd middentijds
20%    Engels raaigras tetraploïd middentijds
20%    Engels raaigras tetraploïd laat

Teeltadviezen:

Zaaiadvies:
Inzaaien: 40-45 kg/ha
Doorzaaien: 15 – 20 kg/ha
 

Inzaaien in combinatie met klavers:
Beweiding: 40 kg/ha + 2 à 4 kg witte klaver/ha
Maaien:  40 kg/ha +  4 à 5 kg rode klaver/ha of met  2 à 3 kg/ha witte klaver voor een extra lange maaiweide. De klaver blijft dan beter in de graszode aanwezig.


Maaihoogte:
6 cm