GrassLopata

Cigale

Luzerneras met een grote mate van winterhardheid en een hoge drogestof- en eiwitopbrengst.

Uitzonderlijk hoge drogestof- en eiwitopbrengst 

Door middel van plantenveredeling blijven wij onze rassen verbeteren. Voor het ras Cigale betekent dit dat we een hoge drogestofopbrengst hebben weten te realiseren zonder in te leveren op het eiwitgehalte. Dit zorgt voor een hoge eiwitopbrengst per hectare.

Een steeds betere resistentie tegen een reeks van ziektes die voor kunnen komen bij de luzerneteelt

Resistentie tegen verticillium (verwelkingsziekte) is nu standaard voor onze luzernerassen. In het veredelingsproces richten wij ons nu daarom op de ontwikkeling van rassen die resistent zijn tegen andere ziektes. Eén van die ziektes is anthracnose (vruchtrot), een ziekte die ook door luzernedrogerijen in de luzerneteelt gesignaleerd wordt. Cigale heeft een 9 gehaald op een schaal van 1-9 op de Franse rassenlijst voor de hoge resistentie tegen anthracnose.

Betrouwbare teelt en oogst

Net als de andere luzernerassen van DLF, is Cigale uitzonderlijk goed bestand tegen legering, wat zorgt voor een betrouwbare luzerneteelt en een makkelijke oogst.

Masterline

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Opbrengst
Standvastigheid
Verteerbaarheid
Wintervastheid
Nematodenresistentie
Verwelkingsziekteresist.
  • Goede winterhardheid, (fall dormancy group = 4)
  • Uitzonderlijke resistentie tegen anthracnose (vruchtrot)
  • Hoge eiwitopbrengst door een hoge drogestofopbrengst in combinatie met een hoog eiwitgehalte.
  • Goede tolerantie tegen aaltjes en verticillium (verwelkingsziekte)
  • Snelle opkomst na de winter