GrassLopata

EiwitMax

4-jarig, hoge eiwitopbrengst

Veehouders kunnen grasmengsels inzaaien die hoge opbrengsten realiseren in de eerste twee sneden en minder in het najaar produceren. Het voorjaarsgras levert vooral een goede kwaliteit graskuil op. Vaak valt het eiwitgehalte van deze kuilen nogal tegen. Het nieuwe ForageMax mengsel EiwitMax biedt de veehouder de mogelijkheid om meer eiwitrijk ruwvoer te produceren.

Het is bekend dat een hogere verteerbaarheid van het ruwvoer de voeropname verhoogt. De grasopname is mede afhankelijk van de kwaliteit.

Dit levert meer productie op.

 

 

Kortom meer eiwit van eigen land!

 

Masterline

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Opbrengst
Standvastigheid
Verteerbaarheid
Roestresistentie
  • Meer eiwit van eigen land
  • Hoger eiwitgehalte door DLF Alfalfa en klavers
  • Bevat Raaigras PLUS en DLF Fiber Energy ras(sen)

Samenstelling:

55%    Luzerne (ProRizho 100 coating)
30%    Raaigras PLUS    
10%    Rode klaver
5%     Witte klaver

 

 

Teeltadviezen:

Zaaiadvies:
Zaaimoment: eind april - eind augustus
Zaaizaadhoeveelheid: 35 kg/ha
Zaaidiepte: 1 - 2 cm

 

Maaihoogte:
7-8 cm