GrassLopata

Fado

Hoog eiwitgehalte en goede ziekteresistentie

Bijna 17 ton drogestof opbrengst per jaar!

Fado begint met een hoge opbrengst tijdens de eerste twee snedes. Tijdens de zomermaanden blijft dit ras productief door zijn diepe beworteling en extreme droogtetolerantie.

Een hoog eiwitgehalte gecombineerd met een hoge opbrengst - dat maakt het verschil.

De hoge drogestofopbrengst krijgt nog meer waarde omdat deze een eiwitgehalte van bijna 20% heeft, wat neerkomt op ongeveer 3.400 kg eiwit per hectare.

Resistent tegen ziektes en stengelaaltjes

De resistentie tegen anthracnose (vruchtrot) is buitengewoon hoog. De resistentie tegen stengelaaltjes en verwelkingsziekte is zo hoog dat de opbrengst en kwaliteit van dit ras jaar na jaar hoog blijft.

Bestand tegen legering en strenge winters

Op winterhardheid scoort Fado als één van de beste op de Franse rassenlijst (Dormancy Group 3.4), waardoor dit ras bestand is tegen zeer strenge winters. De standvastigheid van Fado is zo hoog, dat deze ook onder suboptimale oogstomstandigheden een goede, kwalitatief hoge opbrengst geeft.

Masterline

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Opbrengst
Standvastigheid
Verteerbaarheid
Wintervastheid
Nematodenresistentie
Verwelkingsziekteresist.
  • Hoog eiwitgehalte
  • Zeer hoge resistentie tegen verwelkingsziekte
  • Hoge resistentie tegen nematoden
  • Goede standvastigheid voor behoud van opbrengst en kwaliteit
  • Goede winterhardheid (Dormancy group 3)