e
Published
10 .nov.2021

Voederbieten telen: tips voor een succesvolle voederbietenteelt

De vraag naar voederbieten neemt steeds meer toe. Dat is begrijpelijk want voederbieten hebben een enorm hoge drogestof- en kVEM-opbrengst, wat zorgt voor een hogere melkproductie en betere melkwaarden. Daarnaast is de voederbiet een enorm droogtetolerant gewas, wat zorgt voor opbrengstzekerheid in periodes van droogte. Ga je voor het eerst voederbieten telen? Lees dan vooral onderstaande tips om jezelf te verzekeren van een geslaagde voederbietenteelt.

DLF - voederbieten: gegarandeerd een hoge opbrengst
Bodemvoorwaarden voederbietenteelt

Zand en klei zijn goede bodems voor de voederbietenteelt. Op veen kunnen ook bieten geteeld worden, maar de lagere pH-waarde zorgt voor een wat lagere opbrengst. Daarnaast moeten voederbieten op veen al in september gerooid worden, omdat later in het seizoen de bodem te weinig draagkracht heeft. Dit draagt ook bij aan een lagere opbrengst op veenbodems. Voederbieten presteren het beste bij een pH van 6,5. Zorg daarom op elke bodem voor een pH-waarde van tenminste 6. De bodem mag geen storende lagen bevatten, zorg voor een goede bodemstructuur zodat de voederbieten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Voederbieten zaaien

Voor dat je gaat zaaien is het van belang om het juiste voederbietenras te kiezen. Zorg dat je je perceel kent: komt er bijvoorbeeld rhizoctonia of rhizomanie voor? Houd hier dan rekening mee bij de rassenkeuze. Laat vervolgens een loonwerker de voederbieten inzaaien met een precisiezaaimachine. De beste periode hiervoor is tussen half maart en eind april. De bodemtemperatuur moet minimaal 5°C zijn. Zaai 120.000 zaden per hectare en houd 2 centimeter zaaidiepte en 15 centimeter zaaiafstand aan.

Bemesting van voederbieten

Bemest voederbieten met 30-40 m3 drijfmest per hectare en vult dit aan met een kaliumgift van 150 – 200 kg kalium en 150 kg natrium. Kies voor mestsoorten die borium en magnesium bevatten, dit zijn sporenelementen die van belang zijn voor een goede groei van voederbieten.

Bestrijding van veelvoorkomende ziekten bij voederbieten

In het voorjaar kunnen voederbieten te maken krijgen met emelten, ritnaalden, en bietenvliegen. In het najaar spelen vooral bladschimmelziektes zoals meeldauw en roest, en vergelingsziekte. Kijk voor gewasbeschermingsmaatregelen voor specifieke ziekten in de teelthandleiding van het IRS. 

Voederbieten oogsten

Je kunt voederbieten oogsten vanaf eind oktober/begin november tot eind december. Voederbieten kunnen nog tot het einde van het jaar doorgroeien. Oogst dus niet te vroeg, want dan loop je opbrengst mis. Voor de oogst kun je gebruik maken van een suikerbietenrooier of een klembandrooier. Let erop dat je de voederbieten ontbladert en niet ontkopt, zo voorkom je beschadigingen en behoud je een betere kwaliteit bieten.

DLF - voederbieten oogsten
Lees verder hoe je voederbieten het beste kunt bewaren en welke voedermogelijkheden er zijn.