Voedergewassen

Grasmengsels voor meer opbrengst en efficiëntere melkproductie

DLF is wereldwijd de grootste grassenkweker en houden continu contact met onze eindgebruiker om zo met beide benen in de veehouderijpraktijk te blijven staan. Zo weten wij altijd wat de behoefte van de melkkoe is. Om het beste resultaat te bereiken met de graslandopbrengst en aansluitend de melkproductie, dient het graslandbeheer zo optimaal mogelijk te worden uitgevoerd. 

DLF helpt om efficiënter melk te produceren
DLF weet dat elk melkveebedrijf anders is. Voor een efficiënte melkproductie is het belangrijk dat u het juiste weidemengsel gebruikt. Onze specialisten adviseren u dan ook graag om het juiste gras te kiezen voor uw veestapel, bodem en omstandigheden.Om u te helpen bij uw keuze voor het juiste weidemengsel, hebben wij een handige tool ontwikkeld. Deze kunt u vinden op onze website en verderop in deze brochure.
Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen voor advies.