Voedergewassen

Grasmengsels voor meer opbrengst en efficiëntere melkproductie

DLF is wereldwijd de grootste grassenkweker en houden continu contact met onze eindgebruiker om zo met beide benen in de veehouderijpraktijk te blijven staan. Zo weten wij altijd wat de behoefte van de melkkoe is.

Om het beste resultaat te bereiken met de graslandopbrengst en aansluitend de melkproductie, dient het graslandbeheer zo optimaal mogelijk te worden uitgevoerd. Daar kunnen onze adviseurs bij helpen. Juist hun expertise zorgt ervoor dat het gras optimaler groeit en vervolgens efficiënter melk produceert.