Beste rassen Rassenlijst 2020!

In 2020 staan de DLF toprassen Sputnik, Melforce, Thegn en Summergraze (wederom) bovenaan op de rassenlijst. De voedergrasmengsels TetraMax Gold en Max 3 Gold uit het ForageMax pakket zijn samengesteld met de allerbeste rassen. Hiermee zijn deze topmengsels afgestemd op de hedendaagse veeleisende veehouder.    

De allernieuwste rassen
Een extra voordeel van nieuw grasland is het gebruik van de laatste genetica. Deze genetica heeft sowieso al een betere opbrengstpotentie dan de oudere rassen. De opbrengst van nieuwe rassen gaat elk jaar met ca. 0,4% omhoog. Ook dit jaar staan onze toppers: Sputnik, Melbolt, Thegn en Summergraze boven aan de rassenlijst.

Door deze rassen te combineren in kwalitatief hoogwaardige mengsels levert dit: Meer opbrengst, een betere verteerbaarheid en een hogere kwaliteit, dus nog meer melk uit eigen ruwvoer. Boven aan de rassenlijst staan is een ding maar, wij van DLF vinden dat je ook zelf onderzoek moet doen naar deze rassen. Uit onze eigen proeven komt naar voren dat Sputnik de beste celwandverteerbaarheid hadden. Hiermee krijgen ze het keurmerk “DLF Fiber Energy”. Wanneer u voor hoge opbrengst met goede verteerbaarheid gaat, kies dan voor ForageMax!

GrasMax Gold ProNitro
Het mengsel bevat zowel hoog opbrengende diploïde als tetraploïde Engels raaigrasrassen met een hoge roestresistentie. Dit maakt het mengsel geschikt om te maaien en te beweiden. Het mengsel is in zijn geheel behandeld met ProNitro®. Deze stikstofcoating zorgt voor een extra boost bij de beginontwikkeling.

TetraMax Gold
Met het beschikbaar zijn van hoog opbrengende nieuwe tetraploïde rassen Engels raaigras is TetraMax Gold het topmengsel op het gebied van de diploide/tetraploide grasmengsels. Hoge roestresistentie met een topopbrengst. Met name zeer geschikt voor maaipercelen, die langer blijven liggen, welke zo nu en dan ook goed beweid kunnen worden.

Ook leverbaar met extra timothee: TetraMax Timo Gold
Kortom de beste rassen van de Rassenlijst in één mengsel!

Max 3 Gold
Max 3 Gold is met name geschikt voor percelen die veel beweid worden. Het bevat de meest roestresistente rassen van de Rassenlijst in combinatie met een uitstekende opbrengst. De persistentie is uitstekend door de samenstelling met 100% diploïde Engels raaigras rassen.