De wortels naar..

...betrouwbare ruwvoeropbrengsten

Veranderende omgevings- en klimatologische omstandigheden vormen een uitdaging voor uw ruwvoerproductie. We bieden grassen die de droogte in het voorjaar en de vroege zomer beter aankunnen, optimale benutting van voedingsstoffen geven en resulteren in een sterk, gezond en hoogproductief gewas.

Het geheim zit hem in de wortels van de planten. We hebben uitgebreide kennis opgedaan over de wortelarchitectuur die u kan helpen droogteverlies te verminderen en zo uw ruwvoederproductie veilig te stellen.

Via ons wereldwijde R & D-netwerk en de unieke RadiMax-wortelscreeningsfaciliteit hebben we unieke kennis opgedaan over de wortelarchitectuur van onze grassen. Resultaten laten zien dat wortels die diep gaan en een hoge massa hebben, beter bestand zijn tegen extreme omgevings- en klimatologische omstandigheden zoals droogte. Grassen met een diepe wortelmassa zorgen voor een betrouwbare, consistente voederopbrengst en bieden een efficiëntere opname van voedingsstoffen, betere koolstofvastlegging, een verbeterde bodemstructuur en minder behoefte aan irrigatie.

Een diepe wortelmassa betekent:

  • Betere groei tijdens en na droogte in het voorjaar en de vroege zomer
  • Betrouwbare ruwvoerproductie en een hogere mate van zelfvoorziening
  • Optimaal gebruik van inputbronnen, bijv. kunstmest, met een hogere voerkwaliteit als resultaat
  • Een toekomstbestendige oplossing om te bufferen tegen omgevings- en klimatologische extremen, bijv. droogte
  • Verbeterde bodemstructuur
  • Duurzame ruwvoerproductie


PLUS grassen zijn droogtetolerant

Onze twee festuloliumsoorten Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS zijn een uitstekende keuze bij droogte. Raaigras PLUS heeft dezelfde snelle wortelgroei als raaigras, maar heeft een diepere wortelmassa, waardoor het meer droogtetolerant is. Rietzwenkgras PLUS heeft dezelfde wortelmassa als Rietzwenkgras maar combineert dit met betere voederkwaliteit in de lente en zomer.

Wortelscreeningsfaciliteit RadiMax 

Een snelle wortelgroei is altijd een belangrijke factor omdat het de plant helpt sneller te groeien. Daarnaast is wortelarchitectuur ook erg belangrijk onder droogtesituaties waarbij er alleen nog water is in diepere bodemlagen.

Samen met de Universiteit van Kopenhagen test DLF de wortelarchitectuur van grassen in 's werelds meest geavanceerde wortelscreeningsfaciliteit, RadiMax. De RadiMax faciliteit maakt het mogelijk om tot 3 meter diep foto’s van wortels te maken en tegelijkertijd kunnen de grassen worden blootgesteld aan toenemende droogte die kunstmatig kan worden toegepast. Op deze manier kunnen we de wortelarchitectuur van onze grassen screenen en erachter komen welke soorten en mengsels de meest betrouwbare ruwvoeropbrengst hebben bij droogte.

 
Een dwarsdoorsnede van de RadiMax wortelscreeningsfaciliteit