Graslandmanagement

Gras telen is een vak apart. Het telen van goed gras is een zeer efficiënte manier om te zorgen voor een lage kostprijs per liter melk. Boeren die hun grasopbrengst wegen, staan vaak versteld van de resultaten. Opbrengstverschillen tussen graspercelen op hetzelfde bedrijf van honderden kilo’s ruw eiwit per hectare zijn meer regel dan uitzondering. Aandacht voor het optimaliseren van de grasteelt loont. Daarbij kunnen veehouders vaak nog veel leren van akkerbouwers.

Als het gaat om grasopbrengst komt al snel de afweging tussen maaien en weiden aan de orde. Maaien levert al snel een hogere productie dan beweiden, hetgeen echt niet altijd nodig is, daar ook onder beweidingsomstandigheden een hoge opbrengst zeker mogelijk is.

DLF biedt diverse tools aan om de grasopbrengst te verbeteren. De recent gelanceerde grasland APK app is daar een mooi voorbeeld van.

Het inzaaien van een mengsel op basis van Engels raaigras blijft op de meeste gronden de beste keus. Daarnaast spelen soorten als Festuloliums en timothee een prominente rol. Ook Kropaar en rietzwenkgras zijn in een aantal gevallen interessant.

Kies bij inzaai rassen van de Nederlandse Rassenlijst met een goede standvastigheid, kroonroestresistentie en opbrengst. Tetraploïde rassen van Engels raaigras zijn vaak wat smakelijker maar hebben daarnaast en wat lager droge stof gehalte. Ook groeien ze enigszins erecter en geven daardoor een iets mindere zodevorming.

De Festuloliumsoort is de laatste jaren aan een opmars bezig. Veel opbrengst, diepere beworteling en daardoor een betere fosfaat efficiëntie zijn zo al enige te noemen voordelen.