Grasland vernieuwing
Doorzaaien zorgt voor meer gras uit bestaand grasland

Goed grasland is de basis voor een rendabele melkproductie. Een lagere kwaliteit van het ruwvoer betekent immers hogere voerkosten om de melkproductie op peil te houden. Wanneer er genoeg ruwvoervoorraad is en de opbrengst redelijk blijft, lijkt de
noodzaak voor graslandvernieuwing/-onderhoud vaak minder. Het motto: “Het wordt toch wel weer groen” kan al snel negatieve gevolgen hebben. Kijk daarom altijd kritisch naar uw eigen grasland.

De grasland-APK dient standaard te worden!

Een goede grasproductie begint bij een goed grassenbestand. Dit laat op veel veebedrijven nog weleens te wensen over. Tijd dus om regelmatig een grasland - APK uit te voeren! Naast herinzaaien is doorzaaien een prima optie om het grassenbestand goed op peil te houden.

Doorzaaien heeft de volgende voordelen:

  • Bestaande grasmat wordt niet vernietigd.
  • Besparing op de hogere herinzaaikosten.
  • Geen verlies snede ruwvoer.
  • Er komen nieuwe grasrassen met een efficiëntere en hogere productie in het grasland.
  • Gaten die vallen door uitwinteren of slijtage aan de bestaande graszode worden door goede grassen opgevuld i.p.v. door de slechtere grassoorten / onkruiden.

DoorzaaiMax ProNitro is speciaal ontwikkeld voor het doorzaaien van grasland. Het mengsel bestaat uit Engels raaigras diploide en tetraploide. De diploide zaden zijn gecoat met ProNitro waardoor ze even zwaar zijn als de tetraploide zaden en dus goed te verzaaien als mengsel. Tevens zorgt de coating voor een snellere opkomst en betere vestiging.

LET OP! Aan het gebruik van ProNitro zijn voorwaarden verbonden.

Grasland APK App
Weet u niet of uw grasland van goede kwaliteit is? Download dan de DLF Grasland-APK app voor iOS of Android.

 

Bekijk de leaflet over grasland doorzaaien

Tips van DLF, Vredo & Evers