Graszaadcoatings

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van graszaadcoatings. Reden is dat een extra coating het graszaad een extra groeistimulans kan geven, zeker daar waar de groeiomstandigheden niet altijd optimaal zijn.

De laatste jaren is er grote vooruitgang geboekt op het gebeid van de coatings. Gromax is een coating welke gebaseerd is op de bekende cytokinine’s. De nieuwste coating ProNitro, de opvolger van de bekende iSeed graszaadcoating, is een coating welke gebaseerd is op stikstof. Stikstof welke het zaad direct na de kieming snel laat doorgroeien.

ProNitro®

De coating ProNitro is als een pil rond het zaad gelegd. In deze pil bevindt zich stikstof welke gecontroleerd vrijkomt ProNitro zorgt voor een graszode met een snellere start en een betere beginontwikkeling. Het resultaat is een sterkere grasplant met een hogere opbrengstpotentie.

ProNitro® is een coating van voedingselementen die wordt toegepast op grassen en klavers. De coating bevat snel en langzaamwerkende stikstof. De coating wordt op het graszaad gebracht in een verhouding van 1:0,5. Per 100 kg graszaad wordt derhalve 50 kg meststof opgebracht. De meststof op het graszaad heeft een werking welke 4x zo efficiënt is als breedwerpig gestrooide kunstmest.

De voordelen van ProNitro®:

 • Sterkere en snellere vestiging
 • De stikstofcoating voedt het zaad en niet de onkruiden
 • Gemiddeld 30% meer gekiemde planten
 • Verbeterde groei van de wortels en scheuten
 • Verbeterde stresstolerantie
 • Verzwaard graszaad levert een beter grondcontact, daardoor betere kieming
 • 5 % meer opbrengst

LET OP! Er zijn voorwaarden verbonden aan het gebruik van ProNitro gecoat graszaad:
ProNitro gecoat graszaad bevat minerale stikstof en daarom zijn er voorwaarden verbonden aan het uitzaaien van mengsels met ProNitro coating. De uiterste datum voor gebruik van deze meststoffen verschilt per land. Check hieronder tot wanneer u een ProNitro gecoat mengsel in uw land/regio mag inzaaien.

Nederland: uiterlijk tot 15 oktober
Vlaanderen: uiterlijk tot 31 augustus
Wallonië: uiterlijk tot 15 september
Luxemburg: uiterlijk tot 15 oktober

De hoeveelheid werkzame stikstof dient officieel ook te worden opgegeven in de mestboekhouding. In de tabel hieronder staat hoeveel stikstof er dient te worden opgegeven wanneer er gebruik gemaakt wordt van een ProNitro gecoat mengsel.

mengsel Zaaiadvies Hoeveelheid werkzame stikstof 
GrasMax Gold ProNitro 45 kg *4.5 kg/ha N 
DoorzaaiMax ProNitro 20 kg *1 kg/ha N (40% gecoat zaad)

*bij uitzaai van het zaaiadvies

GroMax

Een extra verzekeringspremie voor een gezondere graszode

GroMax is een innovatieve groeiversneller geformuleerd op basis van de hormonale werking van zeewierextract met cytokinine, extra enzymen en biostimulatoren. Daarnaast bevat de coating enige groeisupplementen om de groei nog verder te bevorderen. Het plantenhormoon cytokinine stimuleert het kiemproces. Cytokinines zijn  celdelingshormonen bij planten, en zijn van invloed op o.a. de celgroei. Cytokinines bevorderen dan ook de groei van de zijscheuten en  dragen bij aan een extra dichtere grasmat.

De voordelen van GroMax:

 • Extra garantie snelle start door snellere opkomst
 • Meer kiemplanten die opkomen
 • Vlottere begingroei van de kiemplanten
 • Egalere graszode

De GroMax coating zit standaard op alle topmengsels binnen de ForageMax range van DLF.