ProNitro® geeft gras een boost

Zelfs met het beste management neemt het aandeel onkruid en slechte grassen op den duur toe. Hierdoor kan de opbrengst na een aantal jaren dalen. De voederwaarde van onkruid en slechte grassen is natuurlijk lager dan de voederwaarde van speciaal ontwikkelde voedergrassen.

Graszaad met ProNitro®-coating is perfect geschikt voor het doorzaaien van het grasland. Het zorgt voor een sterkere vestiging van de kiemende grasplant en bevat alle stikstof die nodig is voor de groei in het beginstadium.

ProNitro® combineert zaaien en bemesten in één werkgang. De grasplantjes ontwikkelen zich sneller en de zode is dichter. Deze voorsprong zorgt voor een verbeterde grasopbrengst.

De voordelen van ProNitro®:

 • Sterkere en snellere vestiging
 • De stikstofcoating voedt het zaad en niet de onkruiden
 • Gemiddeld 30% meer gekiemde planten
 • Verbeterde groei van de wortels en scheuten
 • Verbeterde stresstolerantie
 • Verzwaard graszaad levert een beter grondcontact, daardoor betere kieming
 • 5 % meer opbrengst

DLF doorzaaitips

 1.  Beoordeel uw grasland op het aandeel slechte grassen en onkruiden.
 2. Zaai door op het juiste moment: direct na maaien of beweiding.
 3. Gebruik een ProNitro® gecoat mengsel voor een sterkere vestiging.
 4. Aanrollen na het doorzaaien voor een beter zaadbodemcontact.
 5. Vee kan de weide blijven begrazen tot het zaad gaat kiemen. Haal ze dan uit het weiland om het kiemplantje te laten ontwikkelen.

LET OP! Er zijn voorwaarden verbonden aan het gebruik van ProNitro gecoat graszaad:
ProNitro gecoat graszaad bevat minerale stikstof en daarom zijn er voorwaarden verbonden aan het uitzaaien van mengsels met ProNitro coating. De uiterste datum voor gebruik van deze meststoffen verschilt per land. Check hieronder tot wanneer u een ProNitro gecoat mengsel in uw land/regio mag inzaaien.

Nederland: uiterlijk tot 15 oktober
Vlaanderen: uiterlijk tot 31 augustus
Wallonië: uiterlijk tot 15 september
Luxemburg: uiterlijk tot 15 oktober

De hoeveelheid werkzame stikstof dient officieel ook te worden opgegeven in de mestboekhouding. In de tabel hieronder staat hoeveel stikstof er dient te worden opgegeven wanneer er gebruik gemaakt wordt van een ProNitro gecoat mengsel.

mengsel Zaaiadvies Hoeveelheid werkzame stikstof 
GrasMax Gold ProNitro 45 kg *4.5 kg/ha N 
DoorzaaiMax ProNitro 20 kg *1 kg/ha N (40% gecoat zaad)

*bij uitzaai van het zaaiadvies