Grasland kruidenmengsels

Voor een kruidenrijk grasland met een verhoogde biodiversiteit

Wat is het nut van een weiland met kruiden? Een kruidenrijk grasland heeft een erg hoge biodiversiteit doordat het verschillende grassen, kruiden en vlinderbloemigen bevat. De samenstelling van deze mengsels zorgt voor een synergie tussen verschillende planten, wat zowel boven als onder de grond de biodiversiteit verhoogd. Daarnaast zorgen kruiden en vlinder- bloemigen ook voor een betere smakelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat kruiden een positief effect hebben op de gezondheid van de koeien. Doordat klavers stikstof binden leveren ze op een makkelijke manier een hoogproductief en smakelijk gewas.

DLF heeft daarom speciale kruiden/klavermengsels ontwikkeld. Deze mengsels bestaan uit verschillende soorten kruiden en klavers. De kruiden/klavermengsels zijn gemakkelijk te mengen met één van de ForageMax, TopMix of Extra graszaadmengsels, om zo tot een juiste verdeling tussen grassen en kruiden te komen. Het resultaat is een gezond kruidenrijk grasland.

Voordelen kruidenrijk grasland:
• Grassen: belangrijk voor een hoge ruwvoerkwaliteit.
• Kruiden: belangrijk voor mineralen, sporenelementen, gezondheid vee en biodiversiteit.
• Vlinderbloemigen: belangrijk voor N-binding, ruwvoerkwaliteit en stimulering voeropname.
• Verhoogde biodiversiteit en smakelijkheid.