MELKGRAS
Efficiënter melk produceren

Een hoge grasopbrengst is niet de enige manier om meer melk te produceren. Een hogere kwaliteit van het gras verhoogt de melkproductie. De kwaliteit van het gras is te meten aan de hand van onder andere het suikergehalte, de verteerbaarheid van het gras en de drogestofopbrengst, maar ook de verteerbaarheid van de celwanden is een belangrijke eigenschap van ruwvoer. Koeien die goed verteerbaar gras krijgen en het gras dus makkelijker kunnen verteren, houden meer energie over welke gebruikt kan worden voor de melkproductie.
“Meer Melk met DLF” staat dan ook garant voor gras met een hogere melkopbrengst.

Meer Melk met DLF

  • Proeven laten zien dat de celwandverteerbaarheid wel 6 - 10% kan variëren bij aanbevolen rassen.
  • Een rantsoen met een hogere celwandverteerbaarheid draagt bij aan een gezonde penswerking en efficiëntere benutting van het ruwvoer.
  • Een verhoogde celwandverteerbaarheid kan de melkproductie verhogen met ca. 1 liter melk per dag.

Jarenlang hebben kwekers en onderzoekers zich gericht op het verbeteren van opbrengst en ziekteresistentie. Maar nu verleggen ze hun aandacht en onderzoeken hoe herkauwers het voer in de maag verwerken. Door naar de verteerbaarheid van de vezels te kijken, kunnen we de prestatie van het vee verbeteren.

Bij DLF zijn onze kwekers bezig met de ontwikkeling van nieuwe voedergrassen met een betere voederkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om rassen met een hoge celwandverteerbaarheid. Onderzoekers geven de verteerbaarheid van de celwanden in het cijfer dNDF (digestible neutral detergent fibre) weer. Een hogere dNDF staat voor een betere verteerbaarheid van de celwanden.

Onderzoek wijst uit dat een toename van 1% in celwandverteerbaarheid (dNDF) zorgt voor een toename van 0.25 liter melk per koe per dag. Hierdoor loont het zich om te kiezen voor rassen met een hogere celwandverteerbaarheid. Het voeren van melkvee met beter verteerbaar gras is een efficiëntere manier om uw productie te verhogen en draagt ook bij aan lagere voerkosten. Daarom is het verbeteren van de voedingsefficiëntie het belangrijkste onderdeel van "Meer Melk met DLF".

Melkgras: de best verteerbare grasrassen

Om de keuze uit verschillende goede rassen simpeler te houden heeft DLF Melkgras geïntroduceerd. Rassen krijgen deze toevoeging als ze beter scoren dan hun soortgenoten op het gebied van plantverteerbaarheid. De premiumrassen zijn nu direct herkenbaar. Rassen die daarnaast op de Rassenlijst staan en ook goed scoren op opbrengst en landbouwkundige eigenschappen. De MilkMax grasmengsels bevatten de allerbest verteerbare rassen en staan daarom garant voor nóg meer melk!

MilkMax & MilkMax Tetra
Hoger verteerbaar gras voor de 10.000 liter koe
Veel en extra melk produceren? Nu is er MilkMax. Elk grasras in dit mengsel heeft de aller beste verteerbaarheid en levert daarmee de allerhoogste voederwaarde. Ook leverbaar met tetra’s.

Met de superrassen Sputnik en Diwan!