MASSAGRAS
Met Festulolium tot 2 ton meer opbrengst per ha

Grote intensieve melkveebedrijven hebben ook hogere grasopbrengsten nodig. Speciaal voor de moderne veehouder, die veel melk uit eigen ruwvoer wil halen, heeft DLF de Festuloliums doorontwikkeld. Als vooruitstrevende kweker heeft DLF als enige tot nu toe de meeste soorten en rassen Festuloliums gekweekt. Elk ras met unieke eigenschappen, speciaal voor intensieve maairegimes waar extra hoge opbrengsten gewenst zijn.

Festuloliums zijn er in meerdere soorten. Er zijn kruisingen die meer de eigenschappen bevatten van Italiaans/Engels raaigras en kruisingen die meer lijken op Rietzwenkgras. De eerste Festuloliumkruisingen waren vooral gericht op Italiaans en Engels raaigras. Deze kruisingen brachten de eerste jaren veel op om daarna in opbrengst terug te vallen. De nieuwe generatie Festuloliums, ontwikkelt uit Rietzwenktypes, zijn hierin sterk verbeterd. Zij houden hun productie over meerdere jaren vast.

Bedrijven die veel gras maaien hebben baat bij een zeer hoge opbrengst. Nog teveel bedrijven blijven steken rond de 10 ton drogestofopbrengst per ha. Door mengsels met Festuloliums van DLF te gebruiken zal de opbrengst fors omhoog gaan.

Festuloliums geven van zichzelf al een hogere opbrengst, maar wanneer deze soort wordt gebruikt in een gras/klaver mengsel wordt dit nog extra versterkt. Festuloliums met klaver leveren duidelijk meer opbrengst dan andere grassoorten.” Klaver geeft dus wel degelijk een extra waarde aan uw grasland. De nieuwe generatie Festuloliums zijn ontwikkeld uit kruisingen op basis van de Rietzwenktypes. Deze nieuwe Festuloliums zijn direct in het veld te herkennen!

De nieuwe Festuloliums hebben een aantal grote voordelen:

  • Betere fosfaatbenutting.
  • Sterkere en dichtere zode.
  • Beter standvastig over meerdere jaren.
  • Levering extra structuurwaarde in het rantsoen.
  • Snelle groeistart in het voorjaar.
  • Diepere beworteling.
  • Hogere eiwitopbrengst van eigen bedrijf.

 

PowerMax
Voor een 4 tot 5-jarig grasland, waarbij u nu nog meer gras per hectare kunt oogsten.
PowerMax bevat de nieuwe generatie Festuloliums welke wel 20% meer opbrengst geven dan Engels raaigras. De Festuloliumsoort rietzwenktype geven meer structuur aan het gras en zorgen voor meer pensprik. Het verdient aanbeveling om PowerMax bij zware snede’s iets hoger af te maaien. 

Met de superrassen Sputnik, Diwan en Summergraze!

UltraMax
Voor een 3-jarig grasland met de allerhoogste opbrengsten.

Een nieuw mengsel, zeer geschikt voor 3-jarig hoog productief grasland. Past uitstekend in de vruchtwisseling. Mengsel met zeer hoge opbrengst.