MELKGRAS
Efficiënter melk produceren

Een hoge grasopbrengst is niet de enige manier om meer melk te produceren. Een hogere kwaliteit van het gras verhoogt de melkproductie. De kwaliteit van het gras is te meten aan de hand van onder andere het suikergehalte, de verteerbaarheid van het gras en de drogestofopbrengst, maar ook de verteerbaarheid van de celwanden is een belangrijke eigenschap van ruwvoer. Koeien die goed verteerbaar gras krijgen en het gras dus makkelijker kunnen verteren, houden meer energie over welke gebruikt kan worden voor de melkproductie.
“Meer Melk met DLF” staat dan ook garant voor gras met een hogere melkopbrengst.


Melkgras: de best verteerbare grasrassen

Om de keuze uit verschillende goede rassen simpeler te houden heeft DLF Melkgras geïntroduceerd. Rassen krijgen deze toevoeging als ze beter scoren dan hun soortgenoten op het gebied van plantverteerbaarheid. De premiumrassen zijn nu direct herkenbaar. Rassen die daarnaast op de Rassenlijst staan en ook goed scoren op opbrengst en landbouwkundige eigenschappen. De MilkMax grasmengsels bevatten de allerbest verteerbare rassen en staan daarom garant voor nóg meer melk!