GrassLopata

BioMax

Om biologisch te beweiden en maaien.

BioMax weidegras is speciaal ontwikkeld voor de biologische veehouder. Het mengsel is samengesteld uit de beste diploïde en tetrploïde rassen van de Rassenlijst. Hiermede heeft BioMax een hoge opbrengstpotentie en is zeer geschikt voor zowel beweiden als voor maaiomstandigheden. Het mengsel is door de toevoeging van tetraploïde rassen  extra smakelijk en wordt daardoor prima opgenomen, ook later in het seizoen.

 

Samenstelling:

 

 

Zaaiadvies:

Inzaaien: 45 kg/ha
Doorzaaien: 15 – 20 kg/ha
 

Inzaaien in combinatie met klavers:

Beweiding: 40 kg/ha + 2 à 4 kg witte klaver/ha

Maaien:  40 kg/ha +  4 à 5 kg rode klaver/ha of met  2 à 3 kg/ha witte klaver voor een extra lange maaiweide. De klaver blijft dan beter in de graszode aanwezig.

 


Maaihoogte:

5-6 cm

Masterline

Rating

Schaal van 1-9, waarbij 9 = het beste of meest uitgesproken.

Opbrengst
Roestresistentie
Verteerbaarheid
Standvastigheid
  • Biologisch graslandmengsel
  • Hoge opbrengst per hectare
  • Goed geschikt voor beweiden en maaien
  • Standvastig grasmengsel
  • Goed op te mengen met bij televeren witte en/of rode klaver