GrassLopata

Max 3 Gold

Beweiden voor top, met de nieuwste superrassen.

Max 3 Gold is met name geschikt voor percelen die veel beweid worden. Het bevat de meest roestresistentie rassen van de Rassenlijst in combinatie met een uitstekende opbrengst. De persistentie is uitstekend door de samenstelling met 100% diploïde Engels raaigras rassen.

 

Samenstelling:

 

Kortom de beste rassen van de Rassenlijst in één mengsel.


Zaaiadvies:

Inzaai: 40 kg/ha
Doorzaaien: 15 – 20 kg/ha

 

Maaihoogte:

5-6 cm

Masterline

Rating

Schaal van 1-9, waarbij 9 = het beste of meest uitgesproken.

Opbrengst
Roestresistentie
Verteerbaarheid
Standvastigheid
  • 100% diploïd weidemengsel
  • Snelle opkomst
  • Dichte zode
  • Zeer geschikt voor beweiding
  • Ook goed geschikt om te maaien
  • Zeer hoog opbrengende rassen Engels raaigras
  • Bevat op roestgebied de 8+ rassen, extra garantie voor smakelijke opname