PLUS grassen (Festulolium)

Twee nieuwe namen: Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS

Festulolium bevat diverse eigenschappen van verschillende soorten gras en is daarom geschikt voor vele toepassingen. Wij hebben twee typen in ons assortiment die vanaf nu een nieuwe naam hebben: Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS. 
PLUS = verbeterde eigenschappen ten opzichte van het originele Raaigras en Rietzwenk.

Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS is ontwikkeld door het kruisen van  Beemdlangbloem (Festuca pratense) of  Rietzwenkgras (Festuca arundinacea) met Engels raaigras (Lolium perenne) of Italiaans raaigras (Lolium multiflorum). Uit deze kruisingen ontstaan twee typen: Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS beide vallen onder de grassoort Festulolium.

Het beste van beide
Bij het kruisen van verschillen grassoorten ontstaan er combinaties van eigenschappen van beide soorten. Elke soort brengt verschillende eigenschappen met zich mee in de uiteindelijke kruising. Rietzwenk zorgt namelijk voor een hoge drogestofopbrengst, winterhardheid, droogtetolerantie en standvastigheid. Raaigras zorgt voor een snelle vestiging, voorjaarsontwikkeling, een goede verteerbaarheid, suikergehalte en smakelijkheid. De verschillende festulolium rassen bevatten verschillende combinaties van deze eigenschappen, maar hebben allemaal een betere opbrengst dan de originele grassoort. 

Lees meer over deze twee Festulolium typen