GrassLopata

Vital Earth – NKG Zomer

Niet kerende grondbewerking voor zomer inzaai

Dit mengsel is de beste keuze voor akkerbouwers die niet-kerende grondbewerking toepassen. Er is gekozen voor éénjarige soorten, die in de winter afsterven en in het voorjaar, ook zonder ploegen, goed onder te werken zijn.

Zomerwikke is een vlinderbloemige soort, en zorgt voor extra stikstoflevering aan de bodem. Daarnaast zorgt zomerwikke voor een goede doorworteling van de bodem, en laat hiermee een betere bodemstructuur achter voor de volgteelt. Facelia komt zeer snel op en zorgt voor een goede bodembedekking, waardoor onkruiden worden onderdrukt. Facelia is een droogtetolerant gewas en zelfs in een vrije droge bodem kiemt zij nog goed. Zowel facelia als zwaardherik zijn een niet- of slechte waardplant voor de meeste aaltjes, hierdoor zijn deze soorten zeer veilige keuzes voor in een groenbemestermengsel.

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Effectieve org. stof (schaal=800-1700)
Beginontwikkeling (schaal=1-9)

Eigenschappen:

  • Laagblijvende soorten
  • Verbeterde de bodemstructuur
  • Sterke onkruid onderdrukking

Samenstelling:

Zomerwikke 45%
Facelia 15%
Zwaardherik 20%
Esparcette 20%
 

Teeltadviezen:

  • Zaaitijdstip: juni - augustus
  • Zaaiadvies: 30 kg/ha