Het grootste gevecht van gras: Droogte verslaan op elk niveau

Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar een grasplant groeit vanaf de basis. Waar andere planten of bomen nieuwe scheuten of takken groeien aan de top van de plant, ontwikkelen grassen nieuwe scheuten dichtbij de wortels. Dit geeft al het idee dat de wortels een belangrijke en unieke rol spelen bij grassen. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Deze manier van groeien maakt het mogelijk dat gras heel kort gemaaid wordt door grasmaaiers of grazende dieren, zonder dat de groei hierdoor geremd wordt.

Het groeien vanaf de basis is ook een mechanisme dat gras helpt overleven in periodes van stress. Als gevolg van klimaatverandering hebben we te maken met twee soorten stress die een negatieve impact hebben op de plantengroei: droogte- en hittestress. Samen of alleen kunnen deze twee factoren schade veroorzaken aan graslanden, sportvelden, golfbanen, parken etc. Deze situatie vraagt om een specifieke set eigenschappen om te overleven. Door middel van onderzoek zijn wij erachter gekomen dat elke grassoort zijn eigen overlevingsmechanisme heeft.

In periodes van droogte, droogt de bodem altijd uit vanaf de bovenste laag. Wanneer de droogte dieper de bodem intrekt, is de diepe wortelmassa het eerste verdedigingsmechanisme dat de plant inzet. De diepe wortels zorgen ervoor dat het gras nog steeds water en voedingsstoffen kan opnemen. Hoewel dit mechanisme er niet voor zorgt dat het gras zuinig met zijn watervoorraad omgaat, biedt het wel de mogelijkheid voor het gras om zich voor te bereiden op nog drogere omstandigheden. Zodra de droogte dieper dan de wortels is getrokken, moet het gras terugvallen op andere verdedigingsmechanismen.

Dat is wat er normaalgesproken gebeurd tijdens droge zomers, wanneer al het water uit de bodem opgenomen is. In deze situatie zullen de meeste grassen in slaapstand gaan. De huidmondjes, waarmee een plant normaalgesproken “CO2 inademt en O2 uitademt”, sluiten zich. Hierdoor stopt transpiratie (waarmee planten vocht kwijtraken), maar tegelijkertijd stopt ook de groei van de plant. Sommige soorten hebben dikkere bladeren en/of een waxlaagje dat helpt om water vast te houden. Het stopzetten van transpiratie op een zonnige dag is niet zonder gevolgen: het systeem van fotosynthese wordt nog steeds getroffen door fotonen van de zon, maar nu zonder koelmechanisme. Het resultaat is verwelking van de bladeren en uiteindelijk plantsterfte.

Hoe win je dit grote gevecht tegen droogte? De eerste stap is door je af te vragen met welk type droogte je in de toekomst te maken zult hebben. Is dat voorjaars- of zomerdroogte of misschien allebei?
Wij hebben al eerder gesproken over de onderzoeken die we uitgevoerd hebben bij de RadiMax-faciliteit. We hebben planten geselecteerd op basis van hun wortelmassa en bovengrondse droogtetolerantie. De rassen die we hebben geselecteerd zijn aan een intensief droogteregime onderworpen en hebben bewezen over de grootste wortelmassa in de diepste bodemlagen te beschikken. Daarmee vormen deze rassen het beste antwoord op beide type droogtes.

De laatste stap is het juiste onderhoud. Wanneer een zeer warme en droge periode wordt verwacht is het belangrijk om een natuurlijke schaduw van de plant zelf te creëren. Voorkom simpelweg dat het gras te kort gemaaid wordt. Schaduw voorkomt schade aan de plantcellen en zorgt ervoor dat producten van fotosynthese nog steeds aan de wortels gevoed kunnen worden. Zo blijven de wortels in leven tot het moment dat er weer regen valt.

Kies ervoor om te winnen – selecteer jouw rassen zorgvuldig!