Wat betekent een koud voorjaar voor het zaaimoment van het vanggewas?

Wat doe je wanneer de groei van de mais achterloopt door een koud voor jaar? Kies voor onderzaai om opbrengstverliezen te voorkomen.

Op zand- en lössgronden is het verplicht om vóór 1 oktober een vanggewas te zaaien wanneer je mais teelt. Deze uiterlijke zaaidatum is vastgesteld, zodat het vanggewas voldoende tijd heeft om te groeien en de overgebleven stikstof uit de bodem kan opnemen. Dit jaar hebben we te maken gehad met een koud voorjaar en een koude start van de zomer. Hierdoor loopt de groei van de mais twee tot drie weken achter. Een warme zomer met veel vocht kan nog een hoop goedmaken, maar mogelijk valt het oogstmoment later uit. Dit betekent dat het risico bestaat dat de uiterste nazaai datum niet gehaald kan worden en daarom is het een verstandige keuze om onder te zaaien in juni of juli.

Welke grassoorten zijn geschikt voor onderzaai?

Wanneer je gaat onderzaaien, kies dan altijd traaggroeiende grassoorten, zoals Rietzwenk Onderzaai. Dit is een enkelvoudig rietzwenkgras dat goed is in te zaaien wanneer de maisplanten tot het vijfde bladstadium of kniehoogte zijn gegroeid. Het gras kan dan mooi kiemen voordat de mais zich sluit, maar wordt niet te massaal onder het gras, waardoor de opbrengst van de mais niet zal dalen. Rietzwenk groeit zeer langzaam en zal pas na de maisoogst zorgen voor het vangen van stikstof. Tot die tijd komt de stikstof dus ten gunste van de mais. Italiaans raaigras is een grassoort die veel wordt gebruikt voor nazaai, maar is voor onderzaai minder geschikt. Dit gras groeit snel en massaal, waardoor je verlies van de maisopbrengst kunt hebben.

Een andere overweging die meespeelt bij de keuze om onder te zaaien of na te zaaien is het bouwplan voor het volgende jaar. Wilde je Italiaans raaigras zaaien om het komende voorjaar hier nog een snede vanaf te halen, maar zie je nu dat de mais te traag groeit? Dan is Mais OnderzaaiMix een goede optie. Dit mengsel bevat traaggroeiend Italiaans raaigras. Dit zorgt ervoor dat het mengsel zich na de maisoogst pas echt begint te ontwikkelen, maar daarna goed doorgroeit waardoor er in het voorjaar nog een snede met een goede voederwaarde vanaf is te halen.

Vanggewas toch nazaaien?

Uiteraard is het ook mogelijk om het vanggewas na te zaaien. Als het weer gunstig is kan mais heel hard groeien. In theorie is het dus nog steeds goed mogelijk dat de mais voor 1 oktober klaar is om geoogst te worden, waardoor het vanggewas op tijd gezaaid kan worden. Helaas is het weer nog steeds lastig te voorspellen, wanneer de groei achterblijft zul je de mais moeten oogsten voor het optimale moment wat voor opbrengstverliezen zorgt.