Microclover: kleinbladige klaver voor een duurzame, groene openbare ruimte of gazon

Wil jij een onderhoudsarme en aantrekkelijke zode, die voldoet aan de strengere milieueisen en goed presteert onder extreme weersomstandigheden? Dat is mogelijk met Microclover, een kleinbladig klaverras dat door DLF speciaal is ontwikkeld voor de milieubewuste sportveld- en groenbeheerders. 
Microclover is zo klein dat het perfect tussen het gras groeit en niet erbovenuit komt zoals een traditionele klaver zou doen. Hierdoor zorgt Microclover voor een dichte, stevige en homogene zode. Daarnaast kan Microclover ook goed tegen betreding waardoor deze klaver perfect is voor sportvelden en recreatief gebruik in parken.

Microclover bespaart stikstof 

Microclover bindt stikstof uit de lucht en geeft dit af aan de bodem, waar het ten goede komt van de grasmat. Microclover zorgt voor een continue aanvoer van stikstof, zonder een overschot in de bodem te veroorzaken. Er is daardoor ook geen sprake van stikstofuitspoeling naar grond- of oppervlaktewater. Microclover zorgt op die manier voor een stikstofbesparing tot wel 180 kilo per hectare. Dit is niet alleen een besparing voor het milieu maar ook een besparing op hoge bemestingskosten.

Microclover onderdrukt onkruid en bespaart bestrijdingsmiddelen

Gras- en sportvelden met Microclover hebben minder bestrijdingsmiddelen nodig. Onkruid krijgt geen kans om zich te vestigen omdat Microclover een snelgroeiend gewas is dat voor een dichtbegroeide, dichte en stevige grasmat zorgt. Microclover is hiermee perfect in te zetten in duurzaam en chemievrij sportveld- en groenbeheer. Tegelijkertijd zorgt de uitsparing van bestrijdingsmiddelen ook voor een financieel voordeel.

Microclover bespaart stikstof | DLFDLF proefveld met Microclover: een dikke en gesloten zode waar onkruiden geen kans krijgen.

Microclover is droogtetolerant

Microclover is een diepwortelend gewas, hierdoor heeft in periodes van droogte nog steeds de mogelijkheid om water uit de diepere bodemlagen te halen. Microclover hoeft hierdoor minder vaak beregend te worden. Daarnaast zorgt de hoge mate droogtetolerantie ervoor dat je ook tijdens voorjaars- en zomerdroogte nog steeds kunt genieten van een groene, gezonde mat.

Microclover is droogtetolerant | DLF

De voordelen van Microclover:

  • Stikstofbesparing: microclover voedt stikstof aan het gras en bespaart hiermee 180 kg stikstof per hectare.
  • Besparing op onkruidbestrijdingsmiddelen: onkruid heeft geen kans zich te vestigen waardoor de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen omlaag kan.
  • Zuinig met water: Microclover hoeft minder vaak beregend te worden én is bestand tegen langere periodes van droogte.
  • Lage onderhoudskosten: besparing op stikstof, bestrijdingsmiddelen en water zijn ook een financiële besparing. 
  • Altijd een groen gazon: in het voorjaar is Microclover eerder groen en later in het jaar blijft het langer groen dan gras. Ook tijdens periodes van droogte blijft Microclover groen.