Biodiverse groenbemestermengsels: brengen de bodem in balans en verbeteren de bodemstructuur

Naast groenbemesterrassen en groenbemestermengsels die hoofdzakelijk uit één soort bestaan, zijn er ook mengsels die uit verschillende soorten bestaan. Soorten die je veel terugziet in dit soort mengsels zijn bijvoorbeeld facelia, incarnaatklaver, wikke, vlas en blauwe lupine.

Groenbemestermengsels voeden het bodemleven

Eén van de voordelen van een biodivers groenbemestermengsel is dat de verschillende soorten in het mengsel allemaal hun eigen specifieke worteluitscheiding afgeven aan de bodem. Deze worteluitscheidingen voeden een divers bodemleven, die op haar beurt weer voedingsstoffen afgeven aan het gewas.

Een soortenrijk groenbemestermengsel zorgt daarmee zowel ondergronds als bovengronds voor een verbeterde biodiversiteit. Dit is belangrijk omdat zo de bodem beter in balans blijft en schadelijke oranganismen beter in toom worden gehouden.

Groenbemestermengsels verbeteren de bodemstructuur

Een groenbemestermengsel heeft ook een positief effect op de bodemstructuur. De verschillende soorten hebben namelijk allemaal verschillende worteldieptes, waardoor een optimale beworteling van de teeltlaag ontstaat. Zo verbetert de bodemstructuur en wordt de bodem nog kruimeliger. Dit zorgt dan weer voor een betere balans in water- en luchthuishouding: een gezonde bodem voor de volgteelt!

Groenbemestermengsels: wat zijn de voordelen? | DLF

De voordelen van groenbemestermengsels: 

  • Verbetert de bodemstructuur
  • Verbetert het waterbergend en -leverend vermogen
  • Stimuleert een biodivers bodemleven
  • Verbetert de vruchtbaarheid van de bodem
  • Verbetert de bovengrondse biodiversiteit