Droogtetolerante grassen voor groene en sterke sportvelden en golfbanen

Veranderingen in weer en klimaat vormen een uitdaging voor het beheer van sport- en recreatiegrassen. Wij hebben grassen ontwikkeld die de droogte in het voorjaar en de vroege zomer beter aankunnen, optimaal gebruik maken van voedingsstoffen en uitgroeien tot een sterke en aantrekkelijke zode.

Het geheim zit hem in de wortels van de planten. We hebben uitgebreide kennis opgedaan over de wortelarchitectuur van gras die je kan helpen om je bedrijf toekomstbestendig te maken.

Door ons wereldwijde R&D-netwerk en de unieke RadiMax-wortelscreeningsfaciliteit hebben we unieke kennis opgedaan over de wortelarchitectuur van onze grassoorten. De resultaten laten zien dat rassen met wortels die diep gaan en een hoge wortelmassa hebben, beter bestand zijn tegen extreme droogte. Rassen met een diepe wortelmassa geven een sterke basis wat leidt tot meer speeluren, een beter uiterlijk, verbeterde koolstofvastlegging en een kostenbesparing door de verminderde behoefte aan irrigatie.

Wortelscreeningsfaciliteit RadiMax

Snelle wortelgroei is van groot belang omdat dit de plant helpt sneller te groeien. Daarnaast is de worteldiepte en wortelmassa erg belangrijk in droogtesituaties waarbij er alleen nog water is in diepere bodemlagen.

Samen met de Universiteit van Kopenhagen test DLF de wortelarchitectuur van onze grassen in de geavanceerde wortelscreeningsfaciliteit RadiMax. De RadiMax faciliteit maakt het mogelijk om tot 3 meter diep foto’s van wortels te maken en tegelijkertijd grassen bloot te stellen aan kunstmatige toenemende droogte. Op deze manier kunnen we de wortelarchitectuur van onze grassen screenen en erachter komen welke soorten en mengsels het beste presteren onder droge omstandigheden.

Onderzoek naar droogtebestendige grassen | DLF

Een dwarsdoorsnede van de RadiMax screeningsfaciliteit

Een diepe wortelmassa betekent:

  • Betere groei tijdens en na voorjaarsdroogte

  • Minder herstelwerkzaamheden en meer speeluren

  • Verbeterde opname van nutriënten, water en bemesting. 

  • Aantrekkelijke grasmat

Zaden die gecoat zijn met ProNitro® hebben alles wat nodig is om zich voor te bereiden op een voorjaarsdroogte.

Beheerders van (sport)velden hoeven geen risico te lopen pas ingezaaide zoden te verliezen door voorjaarsdroogte. Onze ProNitro®-zaadcoating geeft de nieuwe planten gerichte voeding die ze nodig hebben om vooruit te komen met een sterkere groei en diepere wortels. Met ProNitro® gecoate vestigen zich sneller en ontwikkelen in het belangrijke beginstadium 30% langere wortels. Hierdoor zijn ze beter in staat om voorjaarsdroogte te overleven.