Droogtetolerantie

Veranderingen in weer en klimaat vormen een uitdaging voor het beheer van sport- en recreatiegrassen. Wij hebben grassen ontwikkeld die de droogte in het voorjaar en de vroege zomer beter aankunnen, optimaal gebruik maken van voedingsstoffen en uitgroeien tot een sterke en aantrekkelijke zode.

Het geheim zit hem in de wortels van de planten. We hebben uitgebreide kennis opgedaan over basisarchitectuur die u kan helpen uw bedrijf toekomstbestendig te maken.

Door ons wereldwijde R&D-netwerk en de unieke RadiMax-wortelscreeningsfaciliteit hebben we unieke kennis opgedaan over de wortelarchitectuur van onze grassoorten. De resultaten laten zien dat rassen met wortels die diep gaan en een hoge wortelmassa hebben, beter bestand zijn tegen veranderende omgevings- en klimatologische omstandigheden zoals droogte. Rassen met een diepe wortelmassa geven een sterke basis wat resulteert in meer speeluren, een beter uiterlijk, verbeterde koolstofvastlegging en bespaart u geld door de verminderde behoefte aan irrigatie.
 

Wortelscreeningsfaciliteit RadiMax
Snelle wortelgroei is van groot belang omdat dit de plant helpt sneller te groeien. Daarnaast is de worteldiepte en wortelmassa erg belangrijk in droogtesituaties waarbij er alleen nog water is in diepere bodemlagen.

Samen met de Universiteit van Kopenhagen test DLF de wortelarchitectuur van onze grassen in de geavanceerde wortelscreeningsfaciliteit RadiMax. De RadiMax faciliteit maakt het mogelijk om tot 3 meter diep foto’s van wortels te maken en tegelijkertijd grassen bloot te stellen aan kunstmatige toenemende droogte. Op deze manier kunnen we de wortelarchitectuur van onze grassen screenen en erachter komen welke soorten en mengsels het beste presteren onder droge omstandigheden.

Een dwarsdoorsnede van de RadiMax screeningsfaciliteit

Bekijk hier onze droogtetolerante rassen® mengsels

Een diepe wortelmassa betekent:

  • Betere groei tijdens en na voorjaarsdroogte

  • Minder reparatie en meer speeluren

  • Verbeterde opname van bronnen, zoals water en kunstmest. Hierdoor minder behoefte aan irrigatie en kunstmestgift kan omlaag.

  • Aantrekkelijke grasmat

Zaden die gecoat zijn met ProNitro® hebben alles wat nodig is om zich voor te bereiden op een voorjaarsdroogte.

Beheerders van (sport)velden hoeven geen risico te lopen pas ingezaaide zoden te verliezen door voorjaarsdroogte. Onze ProNitro®-zaadcoating geeft de nieuwe planten gerichte voeding die ze nodig hebben om vooruit te komen met een sterkere groei en diepere wortels. Met ProNitro® gecoate vestigen zich sneller en ontwikkelen in het o zo belangrijke beginstadium 30% langere wortels. Hierdoor hebben ze een grotere capaciteit om een voorjaarsdroogte te overleven.

Een diepe wortelmassa zorgt voor een sterke en aantrekkelijke grasmat, minder reparaties en meer speeluren. Tegelijkertijd zorgen diepe wortels voor een water- en kunstmestbesparing.