Klaver: voor een productief grasland en een lagere stikstofgift

Door klaver aan je grasland toe te voegen, kun je meer eiwit van eigen land halen. Hierdoor ben je minder afhankelijk van de aankoop eiwitrijk krachtvoer en breng je de kostprijs van de melk omlaag. Door klaver te combineren met een eiwitrijk weidemengsel kun je tot 390 kg meer ruw eiwit per hectare per jaar produceren.

Klaver bespaart stikstof

Klaver is een natuurlijke stikstofbinder. Witte klaver bindt tot 150 kg stikstof per hectare per jaar, voor rode klaver loopt dit zelfs op tot 300 kg per hectare per jaar. Klaver neemt stikstof op uit de lucht en geeft dit via de wortels af aan de bodem, waar het ten gunste komt van het grasland. Hierdoor kan de stikstofgift omlaag en bespaar je kosten, of je kunt ervoor kiezen om de bespaarde stikstof in te zetten op andere percelen.

Klaver verhoogt de melkproductie

In vergelijking met gras is klaver beter verteerbaar. De snellere vertering maakt een hogere ruwvoeropname mogelijk, wat weer zorgt voor een hogere melkproductie. Net als de betere verteerbaarheid draagt ook de smakelijkheid van klaver bij een verhoogde voeropname. Percelen met klaver hebben minder last van roest, waardoor het gras ook later in het seizoen fris en smakelijk blijft. Daarnaast zorgen klavers voor hogere eiwitgehaltes in de melk, wat een gunstig effect heeft op de melkprijs.

Klaver is een droogtetolerant gewas

Door zijn diepe beworteling is met name rode klaver een zeer droogtetolerant gewas. Ook in periodes van droogte kan klaver nog water uit de diepere bodemlagen halen. Dit zorgt ervoor dat klaver de opbrengstzekerheid vergroot, waardoor er minder voer aangekocht hoeft te worden in tijden van droogte.

DLF - Meer eiwit van eigen land met klaver

De voordelen van klaver

  • Besparing op stikstofbemesting: klaver bindt stikstof uit de lucht en geeft dit af aan het grasland. Dit bespaart zo'n 100-300 kg stikstof per hectare per jaar.

  • Besparing op aankoop eiwitrijk ruwvoer: met behulp van klaver produceer je meer eiwit van eigen land en hoef je minder eiwitrijk krachtvoer aan te kopen.

  • Hogere melkopbrengst: extra smakelijkheid en betere verteerbaarheid zorgen voor een hogere ruwvoeropname, dit zorgt voor meer melk in de tank.

  • Meer opbrengstzekerheid: klaver is goed bestand tegen droogte, dit zorgt voor een stabiele ruwvoerproductie, ook tijdens droogte.