Droogtetolerante voedergrassen voor een stabiele ruwvoerproductie

Veranderingen in weer en klimaat vormen een uitdaging voor de ruwvoerproductie. Wij hebben grassen ontwikkeld die de droogte in het voorjaar en de vroege zomer beter aankunnen, optimaal gebruik maken van voedingsstoffen en uitgroeien tot een sterk, gezond en hoogproductief gewas.

Via ons wereldwijde R&D-netwerk en de unieke RadiMax-wortelscreeningsfaciliteit hebben we unieke kennis opgedaan over de wortelarchitectuur van onze grassen. Resultaten tonen aan dat wortels die diep gaan en een hoge massa hebben, beter bestand zijn tegen extreme droogte. Grassen met een diepe wortelmassa zorgen voor een betrouwbare, consistente voederproductie en bieden een efficiëntere opname van voedingsstoffen, betere koolstofvastlegging, verbeterde bodemstructuur en minder behoefte aan irrigatie.

Welke gewassen zijn bestand tegen droogte? | DLF

Een dwarsdoorsnede van de RadiMax screeningsfaciliteit

PLUS-grassen zijn droogtetolerant

Onze twee festuloliumsoorten: Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS zijn goede keuzes wanneer je je wilt voorbereiden op droogte. Raaigras PLUS heeft dezelfde snelle wortelgroei als normaal raaigras, maar heeft een diepere wortelmassa, waardoor het meer droogtetolerant is. Rietzwenk PLUS heeft dezelfde wortelmassa als rietzwenkgras, maar met een betere voederkwaliteit in de lente en zomer.

Graszaden die gecoat zijn met ProNitro® hebben alles wat nodig is om zich voor te bereiden op een voorjaarsdroogte.

Boeren hoeven niet het risico te lopen een pas ingezaaide grasland te verliezen door voorjaarsdroogte. Onze ProNitro®-zaadcoating geeft de nieuwe planten gerichte voeding die ze nodig hebben om een snelle groei door te maken en diepe wortels te ontwikkelen. Met ProNitro®-gecoate graszaden vestigen zich sneller en ontwikkelen in het belangrijke beginstadium 30% langere wortels. Hierdoor zijn ze veel beter in staat om voorjaarsdroogte te overleven.

Een diepe wortelmassa betekent:

  • Betere groei tijdens en na voorjaars- en zomerdroogte

  • Betrouwbare ruwvoerproductie en een hogere mate van zelfvoorzienendheid

  • Verbeterde opname van voedings- en meststoffen, met een hogere voerkwaliteit als resultaat

  • Een toekomstbestendige oplossing om te bufferen tegen omgevings- en klimatologische extremen, zoals droogte

  • Verbeterde bodemstructuur

  • Duurzame ruwvoerproductie

Diepe wortels door graszaad met ProNitro | DLF
Graszaad dat is gecoat met ProNitro® zorgt voor diepe wortels, de wortels zijn gemiddeld 30% langer!