Droogtetolerantie

Veranderingen in weer en klimaat vormen een uitdaging voor de ruwvoerproductie. Wij hebben grassen ontwikkeld die de droogte in het voorjaar en de vroege zomer beter aankunnen, optimaal gebruik maken van voedingsstoffen en uitgroeien tot een sterk, gezond en hoogproductief gewas.


Het geheim zit hem in de wortels van de planten. We hebben uitgebreide kennis opgedaan over de basisarchitectuur, die u kan helpen uw ruwvoerproductie veilig te stellen en droogteverlies te verminderen.

Via ons wereldwijde R&D-netwerk en de unieke RadiMax-wortelscreeningsfaciliteit hebben we unieke kennis opgedaan over de wortelarchitectuur van onze grassen. Resultaten tonen aan dat wortels die diep gaan en een hoge massa hebben, beter bestand zijn tegen extreme omgevings- en klimatologische omstandigheden zoals droogte. Grassen met een diepe wortelmassa zorgen voor een betrouwbare, consistente voederproductie en bieden een efficiëntere opname van voedingsstoffen, betere koolstofvastlegging, verbeterde bodemstructuur en minder behoefte aan irrigatie.

Wortelscreeningsfaciliteit RadiMax
Snelle wortelgroei is van groot belang omdat dit de plant helpt sneller te groeien. Daarnaast is de worteldiepte en wortelmassa erg belangrijk in droogtesituaties waarbij er alleen nog water is in diepere bodemlagen.

Samen met de Universiteit van Kopenhagen test DLF de wortelarchitectuur van onze grassen in de geavanceerde wortelscreeningsfaciliteit RadiMax. De RadiMax faciliteit maakt het mogelijk om tot 3 meter diep foto’s van wortels te maken en tegelijkertijd grassen bloot te stellen aan kunstmatige toenemende droogte. Op deze manier kunnen we de wortelarchitectuur van onze grassen screenen en erachter komen welke soorten en mengsels de meest betrouwbare ruwvoeropbrengst hebben bij droogte.

Een dwarsdoorsnede van de RadiMax screeningsfaciliteit

Een diepe wortelmassa betekent:

  • Betere groei tijdens en na voorjaarsdroogte

  • Betrouwbare ruwvoerproductie en een hogere mate van zelfvoorziening

  • Verbeterde opname van inputbronnen, bijv. kunstmest, met een hogere voerkwaliteit als resultaat

  • Een toekomstbestendige oplossing om te bufferen tegen omgevings- en klimatologische extremen, bijv. droogte

  • Verbeterde bodemstructuur

  • Duurzame ruwvoerproductie

PLUS grassen zijn droogtetolerant

Onze twee festuloliumsoorten: Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS zijn uitstekende opties bij droogte. Raaigras PLUS heeft dezelfde snelle wortelgroei als normaal raaigras, maar heeft een diepere wortelmassa, waardoor het meer droogtetolerant is. Rietzwenk PLUS heeft dezelfde wortelmassa als rietzwenkgras, maar met betere voederkwaliteit in de lente en zomer. .

Zaden die gecoat zijn met ProNitro® hebben alles wat nodig is om zich voor te bereiden op een voorjaarsdroogte.

Boeren hoeven niet het risico te lopen een pas ingezaaide zode te verliezen door voorjaarsdroogte. Onze ProNitro®-zaadcoating geeft de nieuwe planten gerichte voeding die ze nodig hebben om vooruit te komen met een snellere groei en diepere wortels. Met ProNitro® gecoate zaden vestigen zich sneller en ontwikkelen in het o zo belangrijke beginstadium 30% langere wortels. Hierdoor hebben ze een grotere capaciteit om een voorjaarsdroogte te overleven.

Grassen met een diepe wortelmassa zorgen voor een betrouwbare, consistente voederopbrengst en bieden een efficiëntere opname van water en andere voedingsstoffen, betere koolstofvastlegging en een verbeterde bodemstructuur.