ShockProof!

Klimaatverandering vraagt om robuuster gras. De laatste jaren wordt klimaatverandering steeds duidelijker merkbaar. Periodes van extreme regenval en lange periodes van droogte wisselen elkaar steeds sneller af. Onze grassen moeten bestand zijn tegen deze nieuwe weersomstandigheden.

Onze rassen worden uitgebreid getest in verschillende landen in Europa en veel van onze rassen worden vermeld in de top van de rassenlijsten. Het gebruik van één rassenlijst in Nederland, de GrasGids, vinden wij niet meer voldoende. Daarom werken wij nu ook met de Internationale GrasGids. Hierin worden de rassenlijsten uit onze aangrenzende buurlanden met elkaar gecombineerd: Engeland (STRI), Frankrijk (SFG) en Duitsland (RSM). Het voordeel hiervan is dat in één oogopslag duidelijk wordt welke rassen bestand zijn tegen bijvoorbeeld de droogte en hoge temperatuur uit de zuidelijke klimaatzone én tegen de neerslag en lage temperatuur van de noordelijke klimaatzone. Kortom: de robuuste rassen die bestand zijn tegen extreme weersschommelingen kun je zo makkelijk onderscheiden. 

Binnen de Internationale GrasGids hebben wij ShockProof! rassen geselecteerd. 
ShockProof! is het keurmerk voor grasmengsels, waarvan de samenstelling voor tenminste 75% bestaat uit rassen van de Internationale GrasGids. Dit geeft de garantie dat het mengsel bestand is tegen extreme weersschommelingen. Deze mengsels zijn robuust en Climate Proof. 

ShockProof! De zekerheid van een klimaatbestendig ras

Dit jaar heeft DLF weer recreatie- en sportmengsels samengesteld met het keurmerk ShockProof!, met rassen uit de Internationale GrasGids. Rassen uit deze lijst zorgen ervoor dat deze mengsels bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden in de verschillende seizoenen van het jaar.