Bouwstenen

Welke gewassen ga je telen voor een winstgevende én duurzame veehouderij?

Voor een toekomstbestendige veehouderij, die winstgevend én duurzaam is, is het belangrijk om goed na te denken over het bouwplan en de gewassen die je gaat telen. Een stabiele en kwalitatieve ruwvoerproductie vormt namelijk de basis voor een rendabele veehouderij. Om zo inzichtelijk mogelijk te maken hoe je je ruwvoerproductie kunt optimaliseren, introduceren wij de DLF ruwvoer bouwstenen.  Elke bouwsteen vertegenwoordigt een onderdeel uit je ruwvoermanagement. Schuif met de verschillende bouwstenen en ontdek oplossingen voor specifieke uitdagingen binnen jouw bedrijf.

Eiwit ++ (maaien)

Wil je nog meer ruweiwit uit je ruwvoerproductie halen? Kies dan voor een combinatie van festulolium met klaver of luzerne. Deze soorten produceren samen 14-15 ton drogestof per hectare per jaar en kunnen de ruweiwit opbrengst verhogen met 580 kg per hectare per jaar. Festulolium, klaver en luzerne zijn droogtetolerante gewassen die samen voor een hogere biodiversiteit zorgen en het aandeel eiwit van eigen land aanzienlijk verhogen. Daarnaast zorgen de klaver en luzerne voor de stikstofproductie, waardoor de stikstofgift omlaag kan. Deze combinatie zorgt ook voor verbeterde eiwitgehaltes en een hogere melkproductie.

Eiwit +++ (maaien)

Wil je maximaal ruweiwit uit je ruwvoerproductie halen? Kies er dan voor om luzerne te telen. Luzerne heeft een 3-6% hoger ruweiwitgehalte, waardoor je tot 700 kg meer ruweiwit per hectare per jaar kunt produceren dan met een gemiddeld weidemengsel. Luzerne is extreem droogtetolerant en zorgt daardoor in periodes van droogte ook voor een stabiele opbrengst. Wanneer luzerne vers gevoerd wordt, vervangt dit tot 1 kg krachtvoer per koe per dag. Met luzerne maximaliseer je het aandeel eiwit van eigen land en verbeter je de eiwitgehaltes en melkproductie.

Energie +

Wil je meer energie uit je ruwvoerproductie halen? Kies dan voor weidemengsels met een hoog suikergehalte. Deze mengsels bevatten tot 2,5% hogere suiktergehaltes, waardoor je tot 350 kg meer energie per hectare per jaar kunt produceren dan met een gemiddeld weidemengsel. Door deze energierijke weidemengsels daalt het ureumgehalte in de melk en vermindert de ammoniakuitstoot.
 

Energie +++

Wil je maximaal energie en ruweiwit uit je ruwvoerproductie halen? Kies dan voor voederbieten. Met voederbieten haal je aanzienlijk meer energie van eigen land, zo'n 25.000 kVEM per hectare. Voederbieten vervangen tot 1,5 kg krachtvoer per koe per dag. Tegelijkertijd verhogen voederbieten de vet- en eiwitgehaltes in de melk. Zo verlagen voederbieten de kostprijs en verhogen de melkprijs. Voederbieten zijn zeer droogtetolerant, wat ook in droge periodes voor een stabiele opbrengst zorgt.