Voederbieten: gegarandeerd een hoge opbrengst

Voederbieten leveren de meeste energie per hectare

Voederbieten hebben een extreem hoge drogestofopbrengst en kVEM-opbrengst en leveren daardoor meer energie per hectare dan elk ander voedergewas. Zo zijn voederbieten gemiddeld namelijk goed voor 130 ton verse opbrengst per hectare, wat gelijkstaat aan 22.000 kVEM.

Voederbieten verhogen de melkopbrengst en -kwaliteit

Koeien vreten voederbieten erg graag door de uitstekende smakelijkheid. Dit zorgt voor een hogere voeropname waardoor de melkopbrengst stijgt. Daarnaast zorgen voederbieten ervoor dat de koe meer energie beschikbaar heeft om eiwit om te zetten in melk. Er blijft minder eiwit onbenut, wat terug is terug te zien in de hogere eiwitgehaltes van de melk.

Voederbieten zaaien? Kies de beste bieten van de rassenlijst! | DLF

Voederbieten zijn droogtetolerant

Voederbieten hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld mais, een hoge mate van droogtetolerantie. Dit maakt voederbieten ook in tijden van droogte een zeer opbrengstzeker gewas. Dit voorkomt dat je later in het seizoen energierijke producten moet aankopen om een tegenvallende opbrengst te compenseren.

Voederbieten vergroten de winstgevendheid van je bedrijf

Voederbieten verbeteren het rendement van het melkveebedrijf doordat voederbieten aan de ene kant geld besparen en aan de andere kant ook meer geld opleveren. Dat zit zo: één kilo drogestof voederbieten vervangt tot één kilo krachtvoer per dag. Dit zorgt ervoor dat de kostprijs per liter melk daalt. Tegelijkertijd verhogen voederbieten de melkwaarden. Zo verbeteren voederbieten het vet- en eiwitgehalte in de melk, waardoor je een hogere prijs voor de melk ontvangt. Voederbieten zorgen zo dus voor een win-win situatie!

 

 

 

 

 

 

De voordelen van voederbieten

  • Hoge opbrengst: gemiddeld 130 ton verse opbrengst per hectare;

  • Hoge energiewaarden: meer dan 1100 VEM per kg drogestof;

  • Krachtvoerbesparing: 1 kg drogestof voederbieten vervangt tot 1 kg krachtvoer;

  • Verhoogt de melkopbrengst en -kwaliteit: hogere vet- en eiwitgehaltes;

  • Droogtetolerant: opbrengstzeker gewas bij moeilijke weersomstandigheden;

  • GLB Gewasdiversificatie: telt mee als derde gewas.