Voederbieten: gegarandeerd een hoge opbrengst

Voederbieten zijn een uitstekende aanvulling voor het bouwplan en rantsoen voor de koeien. Het gewas heeft een extreem hoge drogestofopbrengst en kVEM-opbrengst en levert daardoor meer energie per hectare dan welk voedergewas ook. De koeien vreten voederbieten erg graag door de uitstekende smakelijkheid. Voederbieten kunnen op verschillende manieren worden vervoedert, zoals vers of ingekuild. Dit zorgt uiteindelijk voor meer VEM in de koe en daarmee een hogere melkproductie met een hoger eiwit- en vetgehalte.

Boer aan het woord: Dingeman Langestraat, akkerbouwer uit Abbenbroek 

Voederbieten: de meeste energie per hectare dan welk voedergewas ook.

"Mijn afnemers zijn boeren die zelf geen voederbieten kunnen telen vanwege de grondsoort of boeren die het voeren ervan een keer willen uitproberen." Afgelopen jaar teelde hij 17 hectare van verschillende rassen voor verschillende boeren. "Op de rassenlijst selecteer ik rassen met een hoge drogestofopbrengst. Daarom koos ik dit jaar onder meer voor het ras Bergman. Het vervoer van de bieten is een van de kostenposten. Hoe hoger het drogestofpercentage, des te minder water je vervoert."

De juiste rassen kiezen loont volgens Langestraat. "Partijen die ik verkoop van 100 ton of meer, laat ik altijd onderzoeken. Gemiddeld ligt het drogestofpercentage boven de 20 procent, de vem boven de 1200 en het suikergehalte op 700 gram."

De voordelen van voederbieten

  • Hoge energiewaarden: meer dan 1100 VEM per kg drogestof (gem. 15% as)

  • Gewas met de hoogste kVEM en DVE-opbrengst per hectare

  • Gemiddeld 130 ton verse opbrengst per hectare, wat gelijkstaat aan 22.000 kVEM per hectare 

  • Krachtvoerbesparing: 1 kg ds voederbieten vervangt tot 1 kg krachtvoer

  • Verhoogt de melkopbrengst en -kwaliteit

  • Voldoet aan GLB-eisen als derde gewas

  • Opbrengstzeker gewas bij moeilijke weersomstandigheden