Smalle weegbree: de nieuwste technologie in stikstofbeheer

DLF introduceert een nieuwe viervoudige technologie om stikstofuitspoeling tegen te gaan. Deze technologie is gebaseerd op ons nieuwste ras smalle weegbree, dat in tegenstelling tot andere smalle weegbree rassen specifiek is ontwikkeld om stikstofuitspoeling uit grasland te verminderen. Deze technologie werkt voor elk type beheer, maar is bijzonder efficiënt in begrazingsystemen. 

Nauwkeurige toepassing van stikstofmeststoffen en verantwoorde verspreiding van drijfmest helpen de hoeveelheid stikstof die in het grondwater terechtkomt te verminderen. In begrazingsystemen komt echter het merendeel van de stikstofuitspoeling uit urineplekken in het grasland. Het is deze hoge stikstofconcentratie die leidt tot verhoogd verlies door uitspoeling. Onze smalle weegbree vermindert stikstofuitspoeling vanuit urineplekken met behulp van vier onafhankelijke mechanismen. Dit maakt het mogelijk om stikstofuitspoeling vanuit urineplekken tot 89% te verminderen. Dat maakt de smalle weegbree van DLF baanbrekend als het gaat om stikstofbeheer.

Verdunnen

Onze smalle weegbree vergroot het urinevolume en daardoor verlaagt de concentratie van stikstof (N) in de urine. Koeien urineren hierdoor vaker wat de urineplek over een groter gebied verspreidt. Bovendien heeft smalle weegbree over het algemeen een hoger watergehalte dan raaigras, wat ook het volume van de urine verhoogt en de N-inhoud verder verdunt.

Verminderen

Over het algemeen geldt: hoe meer N er in het voer zit, hoe meer N er in de urine aanwezig is en weer in de bodem terechtkomt via de urine. Smalle weegbree van DLF is anders omdat het de totale hoeveelheid N uit het rantsoen die in de urine wordt uitgescheiden vermindert, in vergelijking met rantsoenen op basis van raaigras. Studies tonen aan dat bij gelijke N-inname, rantsoenen op basis van DLF-smalle weegbree resulteren in een lagere hoeveelheid N dat in de urine vrijkomt in vergelijking met raaigrasrantsoenen.

Vertragen

Urineplekken van dieren zijn goed voor zo'n 90% van het N-verlies door uitspoeling in het begrazingssysteem. De hoeveelheid N in een gemiddelde urineplek is veel hoger dan wat planten kunnen opnemen. Door het gebruik van smalle weegbree van DLF wordt de N die in urine wordt uitgescheiden langzaam vrijgegeven – de omzetting van ammonium naar nitraat wordt vertraagd, waardoor planten een langere periode krijgen om N op te nemen, wat daardoor het risico op N-uitspoeling vermindert.

Beperken

De hoeveelheid N in een typische urineplek overtreft ver wat planten kunnen opnemen. Door het gebruik van Ecotain™ wordt de N die in urine wordt uitgescheiden langzaam vrijgegeven – de omzetting van ammonium naar nitraat wordt vertraagd, waardoor planten een langere periode krijgen om N op te nemen, wat daardoor het risico op N-uitspoeling vermindert.

Gecombineerde actie

Studies tonen aan dat wanneer urine van koeien die gevoerd zijn met smalle weegbree van DLF terecht komt op een DLF-smalleweegbreeklavergrasland, je tot wel 89% minder uitspoeling krijgt in vergelijking met een normaal grasland.

Verbetert de robuustheid van grasland tijdens hittestress

Onze smalle weegbree heeft vezelachtige wortels die zorgen voor verhoogde robuustheid in een grasland of klavergrasland tegen voorjaars- en vroege zomerdroogte. Samen met een ander kruid, cichorei, hebben veel boeren verhoogde opbrengsten bij droogte ervaren in vergelijking met standaard mengsels. Deze resultaten zijn ook bevestigd in openbare proeven.

DLF - Meer eiwit van eigen land met luzerne

De voordelen van luzerne

  • Hoog eiwitgehalte: Eigen productie eiwitrijk ruwvoer, minder aankoop nodig (minder kosten).
  • Erg goede standvastigheid: Makkelijk te onderhouden (3-5 jaar).
  • Stikstofbindend gewas: Bindt stikstof uit de lucht en geeft dit af aan het omliggende gewas. Zo kan tot wel 250-300 kg per hectare per jaar op stikstofgift worden bespaard.
  • Verbeterde voedingsstructuur: Ook goed geschikt voor paarden.
  • Droogtetolerant: De diepe wortels bereiken ook water in diepere bodemlagen tijdens droge periodes.
  • Past goed in bouwplan: Luzerne zorgt voor extra stikstoflevering en verbetert de bodemstructuur.