Stap-voor-stap-instructie voor de aanleg van jouw gazon of sportveld

 1. Leg het veld voor je gazon of sportveld volledig vlak en verwijder onkruid en stenen.
 2. Verbeter de toplaag van de grond indien noodzakelijk.
 3. Vergeet de drainage niet: natuurlijke drainage door zandige bodem, kunstmatig door drainagebuizen.
 4. Controleer de pH en voedingselementen; corrigeer indien nodig.
 5. Kies het beste graszaadmengsel voor jouw specifieke doel.
 6. De zaaizaad hoeveelheid is afhankelijk van het product. Zie hiervoor de informatie op de verpakking. Vaak wordt 30 g/m2 gebruikt.
 7. Zorg dat de grond vochtig is voordat je begint met zaaien.
 8. Gebruik een zaaimachine voor het beste resultaat en uniforme kieming. Breedwerpig zaaien is minder precies.
 9. Zaai kleinere zaden, zoals veldbeemgras, ongeveer 2 mm diep. Houd maximaal 10 mm aan voor andere soorten. Puur Engels raaigras kan tot maximaal 30 mm gezaaid worden.
 10. Bij de zaaidiepte wordt uitgegaan van een vlakke toplaag.
 11. Rol het oppervlak licht na. Bij een zaaimachine is dit niet noodzakelijk.
 12. Houd het oppervlak 3 weken vochtig.
 13. Als de grond onkruidzaden bevat, kun je een breedbladige herbicide toepassen in de eerste maand na zaai. Gebruik een toegelaten middel dat mild is voor jonge grasplanten.
 14. Start de eerste maaibeurt als het gras 5 à 6 cm hoog is en de planten in de breedte gaan groeien. Wortelgroei is net zo belangrijk als bovengrondse groei. Een kooimaaier is beter dan een circelmaaier.
 15. Een goede timing van de eerste maaisnede onderdrukt opkomend onkruid.