Jaarcyclus voor het onderhoud van jouw (sport)veld
 


Gedurende het groeiseizoen (maart tot de eerste vorst in het najaar)

 • Maai 1-3 keer per week
 • Belucht regelmatig

Onze graszaadmengsels vragen 30% minder maaien dan de oudere mengsels. Maart en april

 • Pas een selectieve herbicide toe
 • Verticuteer om mos en vilt te verwijderen
 • Belucht en verwijder los materiaal
 • Bezand
 • Zaai door
 • Gebruik een NPK-meststof, vermijd te snel beschikbare stikstof
 • Gebruik een sleep om te egaliseren

Onze graszaadmengsels die uitgevoerd kunnen worden met de stikstofcoating ProNitro® zorgen voor een beter resultaat.Mei en juni 

 • Herstel de doelmonden met een modern graszaadmengsel of zode
 • Verticuteer en verwijder los materiaal
 • Belucht de mat
 • Gebruik een NPK-meststof met extra aandacht voor kalium
 • Beregen indien nodig

Kies voor de beste graszaadmengsels met 4turf® voor een goede betredings- en ziektetolerantie.Juni, juli en augustus

 • Beregen indien nodigEind augustus en begin september

 • Sleep het oppervlak
 • Verwijder los materiaal
 • Belucht de mat
 • Zaai door op kale plekken
 • Gebruik een NPK-meststof
 • Beregen indien nodig 

Je kunt het gehele groeiseizoen doorzaaien, zo houd je het veld gesloten. Door nieuwe zaadcoatingtechnologieen ProNitro® en genetica 4turf® kan doorgezaaid worden van februari tot en met eind oktober.Voor de winter

 • Belucht de mat en verwijder los materiaal
 • Gebruik NPK-meststof met verhoogde hoeveelheid kalium om winterhardheid te verhogen
 • Bezand

Kies voor een mengsel met 4turf® voor meer wintervastheid en winterstress tolerantie.