Laat de bescherming van je grasmat tegen brown patch niet over aan toeval: kies het juiste ras.

Door klimaatverandering hebben we vaker te maken met warm en vochtig weer, hierdoor breidt het geografisch gebied waarin schimmelziektes voorkomen zich uit en neemt de hevigheid van deze ziektes toe. De beheersing van ziekten en plagen wordt een steeds grotere uitdaging voor groenbeheerders, zeker omdat zij het gebruik van pesticiden proberen te verminderen. 

Wat is brown patch?

Brown patch is een bladvlekziekte die veroorzaakt wordt door de schimmel Rhizoctonia solani. Deze schimmel kan voorkomen op elke grassoort, maar veroorzaakt vooral grote problemen bij Engels raaigras, struisgras en rietzwenkgras. Aantastingen kunnen ontstaan door warme en vochtige weersomstandigheden, met name wanneer de mat kort daarvoor met stikstof is bemest.

Wat is brown patch? Kies brown patch tolerante rassen van DLF

Brown patch komt steeds vaker voor in stadions en op trainingsvelden in Noord-Europa. In het slechtste geval kan deze ziekte voor het verlies van een heel sportveld zorgen, wanneer ook de jonge kiemplantjes tijdens de vestiging of herstelwerkzaamheden worden aangetast. Tijdens warme, vochtige zomers kan brown patch ook tijdens latere groeifases ontstaan, wat voor grote schade en een verminderde kwaliteit van de zode zorgt. 

Een unieke methode om brown patch te screenen

DLF heeft een unieke methode in de kas ontwikkeld om de meest brown patch tolerante Engels raaigrasrassen te identificeren. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in de MariboHilleshög onderzoeksfaciliteit, die gespecialiseerd is in onderzoek naar Rhizoctonia. De onderzoekers testen de verschillende rassen tegen een zeer krachtig schimmelisolaat, afkomstig van een Europees voetbalveld dat te maken heeft gehad met ernstige brown patch aantastingen. 

Screening van brown patch tolerante rassen

Het resultaat van screenings laat enorme verschillen zien in de mate van brown patch tolerantie tussen verschillende rassen Engels raaigras. 4turf® tetraploïde Engels raaigras rassen hebben een buitengewoon hogere tolerantie tegen brown patch dan de diploïde Engels raaigrasrassen. Door te kiezen voor rassen met een hoge brown patch tolerantie verminder je de afhankelijkheid van pesticiden en krijg je een beter kwaliteit van de zode. Dit zorgt weer voor meer speeluren en een stressvrij speelseizoen.

4turf rassen hebben een hoge mate brown patch tolerantie