Groenbemesters voor een gezondere bodem

Een gezonde vitale bodem is je meest kostbare bezit. Een gezonde bodem staat namelijk aan de basis van elke succesvolle teelt. Een bodem die uit balans is zal altijd leiden tot opbrengstverliezen. Een gezonde, vruchtbare bodem heeft een juiste balans in vocht, structuur en nutriënten. Groenbemesters helpen hierbij en laten de bodem vruchtbaarder en gezonder achter voor de volgteelt. Ze zorgen namelijk voor een betere bodemstructuur, dragen bij aan de opbouw van organische stof en leggen stikstof vast.

Groenbemesters verbeteren de bodemstructuur en dragen bij aan de opbouw van organische stof

De bodemvruchtbaarheid verbetert en de bodem en gewassen worden weerbaarder tegen ziektes en extreme weersomstandigheden zoals droogte en heftige neerslag door de opbouw van organische stof. Tegelijkertijd verbetert ook de bodemstructuur waardoor de bodem beter te bewerken is, gewassen beter en dieper kunnen wortelen en zo meer vocht en nutriënten op kunnen nemen. Een goede structuur zorgt er ook voor dat de bodem beter in staat is om vocht en nutriënten vast te houden, waardoor deze beschikbaar blijven voor het volggewas.

Groenbemesters bestrijden schadelijke aaltjes

Tenslotte dragen groenbemesters ook bij aan het bestrijden van aaltjes. Een aaltjesbesmetting in de bodem kan zorgen voor grote aantasting aan het gewas, met opbrengstverliezen tot gevolg. Door te kiezen voor het juiste ras groenbemester kun je actief schadelijke aaltjes bestrijden en daarmee jezelf verzekeren van een hogere opbrengst van het volggewas.

Maak groenbemesters onderdeel van je bouwplan

Opbouw van organische stof is een proces dat onderhouden moet worden. De afbraak van organische stof in de bodem is een proces van jaren. Het omgekeerde is ook waar: wanneer de hoeveelheid organische stof in de bodem laag is, duurt het ook jaren om het weer op een goed niveau te brengen. Wij adviseren daarom om groenbemesters als een volwaardig onderdeel van het bouwplan te zien. Zo draag je elk jaar bij aan de opbouw van organische stof en daarmee aan de structuur, gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem.  
 

Verbeter de bodem, vind hier de groenbemester die perfect past binnen jouw bouwplan.

Vital Earth groenbemesters | DLFProducten NL
Producten BE


 


Groenbemesters zorgen voor een gezondere bodem door:

  • Verbetering van de bodemstructuur

  • Levering van extra organische stof, al snel 850-900 kg effectieve organische stof per hectare

  • Stikstofvastlegging tot wel 80-100 kg stikstof per hectare

  • Verbetering van het waterbergend en -leverend vermogen

  • Vermindering van slemp en erosie

  • Onkruidonderdrukking

  • Bestrijding van aaltjes en andere bodemziekten

  • Verbetering van de biodiversiteit