4salt®

In de recreatieve sector wordt nog veel gebruik gemaakt van zoetwater. Als gevolg van klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met periodes van droogte. Hierdoor zal er minder zoetwater voor beregening beschikbaar zijn. In plaats hiervan zal er meer gebruik gemaakt worden van brak of zilt water voor de irrigatie van sportvelden en andere recreatiegebieden.

De meeste grassoorten zijn niet bestand tegen de stijgende zoutconcentratie in de bodem. Dit leidt tot wortelschade en uiteindelijke zelfs tot afsterven van het gras. Hogere zoutgehaltes in het water en de bodem vormen een grote bedreiging voor de kwaliteit sport- en recreatievelden.

4salt®  grasmengsels hebben een betere zouttolerantie dan de standaard graszaadmengsels. Dit betekent dat de grassoorten in deze mengsels veel beter bestand zijn tegen verzilting van de bodem. Wanneer een sportveld beregend wordt met brak water ben je nog steeds verzekerd van een mooie, groene grasmat. Ook bermen (denk aan strooizout) en golfbanen aan de kust profiteren van de verhoogde zouttolerantie van de 
4salt® mengsels. 

Ook wanneer er geen problemen zijn met verzilting presteren de 4salt® mengsels goed.  Met 4salt® kun je het hele jaar door rekenen op een sterk en groen veld, ook wanneer je moet overstappen op irrigatie met water van een andere kwaliteit dan voorheen gebruikelijk was.

Onze Masterline mengsels met een verhoogde zouttolerantie herken je aan het 4salt®-logo.

 

 

 

 

De wetenschap achter 4salt®

Het 4salt®-concept is het resultaat van continu testen en selecteren in de Research & Development-faciliteiten van DLF. Door het kiemplasma bloot te stellen aan stijgend zoutgehalte in het groeisubstraat, identificeren we verschillen tussen soorten en variëteiten. Op bovenstaande foto kun je de uitwerking zien van een verhoogd zoutgehalte bij verschillende grassen.

Onderstaande grafiek toont de prestaties van de verschillende soorten onder een verhoogd zoutgehalte. Binnen elke soort zijn er ook significante verschillen in zouttolerantie. Het 4Salt®-merk wordt gebruikt om rassen en mengsels te identificeren die zijn geoptimaliseerd voor zoute omstandigheden, op basis van Research & Developmentresultaten.