Gewassen zijn de bouwstenen voor een toekomstbestendige veehouderij

Als veehouder word je met een groot aantal uitdagingen geconfronteerd. Wet- en regelgeving rondom klimaat, natuur en milieu worden steeds verder aangescherpt. Deze wijzigingen in regelgeving en aanscherping van klimaat- en milieudoelstellingen zijn van directe invloed op jouw bedrijf. De DLF Ruwvoer Bouwstenen Eiwit, Energie, Gezondheid en Smakelijkheid helpen je om je ruwvoerproductie te optimaliseren zodat je kunt toewerken naar een winstgevend én duurzaam veehouderijbedrijf.
 

Wat zijn de uitdagingen voor de veehouderij?

Om te beginnen moet het aandeel eiwit van eigen land omhoog, wat betekent dat je minder eiwitrijk voer mag aankopen. Op dit moment moet een groot deel van de veehouderijen nog een flinke slag maken om de doelstelling van 65% eiwit van eigen land te halen. Daarnaast moet de uitstoot van stikstof en broeikasgassen verder omlaag. Tegelijkertijd moet de biodiversiteit herstellen en de waterkwaliteit verbeteren. Niet alleen de toenemende milieuregels vormen een uitdaging voor jou als veehouder, ook veranderingen in het weer als gevolg van klimaatverandering hebben directe impact op de kwaliteit en de opbrengst van je ruwvoerproductie. De toename van voorjaars- en zomerdroogte vraagt om robuuste zaden en gewassen, die ook in een droog voorjaar kiemen en productief blijven tijdens droge zomers.

De boodschap is duidelijk: de uitdagingen waar je voor staat zijn niet gering en er zal de komende jaren veel veranderen. Vraag je je daardoor wel eens af hoe je in de toekomst kunt blijven voldoen aan steeds strengere milieuwet- en regelgeving, je ruwvoerproductie op peil kunt houden tijdens weersextremen en tegelijkertijd een winstgevende melkveehouderij kunt behouden?

Uitdagingen veehouderij | DLF
 

DLF ruwvoer bouwstenen: welke gewassen ga je in de toekomst telen?

Voor een toekomstbestendige veehouderij, die duurzaam én winstgevend is, is het belangrijk om goed na te denken over je bouwplan en de gewassen die je gaat telen. Een stabiele en kwalitatieve ruwvoerproductie vormt namelijk de basis voor een rendabele veehouderij. Om zo inzichtelijk mogelijk te maken hoe je je ruwvoerproductie kunt optimaliseren, introduceren wij de DLF Ruwvoer Bouwstenen.
 

"Door te schuiven met de losse bouwstenen blijken er oplossingen te zijn voor elke uitdaging binnen de veehouderij"
 

Binnen dit concept kun je je bouwplan als losse bouwstenen zien, waarbij elke bouwsteen een aspect uit je ruwvoermanagement vertegenwoordigt. Je hebt de keuze uit de Ruwvoer Bouwstenen Eiwit, Energie, Smakelijkheid en Gezondheid. Je kunt de losse bouwstenen naar eigen inzicht inzetten om de ruwvoerproductie op je bedrijf te optimaliseren. Het bouwstenen concept maakt het mogelijk om in te spelen op de individuele uitdagingen op jouw bedrijf. Zo zal de ene veehouderij een grote behoefte hebben aan eiwit en hiervoor enkele bouwblokken met klavers en luzerne binnen het bouwplan inzetten. De ander zal meer behoefte hebben aan energie, waarbij je kan denken aan voederbieten en hoog verteerbare grassen. Zo laten de DLF Ruwvoer Bouwstenen je zien hoe aanpassingen in je bouwplan de winstgevendheid van je bedrijf kunnen vergroten, terwijl je tegelijkertijd inspeelt op duurzaamheidsdoelstellingen.  

Klik hier voor een voorbeeld van melkveebedrijf "De Oude Knotwilg" van de familie Klaver

Wat kunnen de DLF Ruwvoer Bouwstenen betekenen voor jouw bedrijf?

Wat zijn de grootste uitdagingen binnen jouw bedrijf? Wil je bijvoorbeeld meer eiwit van eigen land halen, of juist meer energie? In onze productkiezer kun je aangeven waar voor jou de grootste behoefte zit. Klik één van de bouwstenen aan om te zien met welke producten je kunt inspelen op deze uitdaging.

Bekijk hier een overzicht van de
DLF Ruwvoer Bouwstenen