Wat is doorzaaien?

Doorzaaien is het verjongen van het bestaande grasland met nieuwe kwaliteitsgrassen. Wanneer je niet doorzaait verandert door de jaren heen de samenstelling van het grassenbestand. Zo zal het aandeel onkruiden en slechte grassen toenemen. Dit zorgt ervoor dat de grasopbrengst en de voederkwaliteit achteruit gaan. Een hoogwaardige ruwvoerproductie van eigen land staat aan de basis van een rendabele melkproductie. Door je weides jaarlijks door te zaaien met het beste graszaad van de Nederlandse rassenlijst, verhoog je het aandeel hoge kwaliteitsgrassen in je grasland. Hierdoor blijft de grasopbrengst op peil en genieten de koeien van gras met de hoogste voederwaarde.

Onafhankelijk onderzoek toont aan: doorzaaien van grasland loont!

Meerjarige proeven op de Dairy Campus en De Marke tonen aan dat doorzaaien werkt. Uit de proeven bij de Dairy Campus bleek het aandeel jonge planten in de weide fors toe te nemen en het verschil in drogestofopbrengst per hectare was ruim 8%. Naast dat het moment van doorzaaien erg belangrijk is, is ook de juiste afstelling van de doorzaaimachine een must. Combineer dit alles met een hoogwaardig doorzaaimengsel voor het beste doorzaairesultaat met de meeste nieuwe planten.

Grasland doorzaaien of herinzaaien?

Doorzaaien heeft een aantal voordelen ten opzichte van herinzaaien. Zo zijn de kosten van doorzaaien lager dan van het volledig vernietigen van het bestaande grasland en het herinzaaien van een nieuw weiland. Daarnaast is er bij doorzaaien geen sprake van verlies een snede ruwvoer, zoals wel het geval is bij herinzaai. Om succesvol te kunnen doorzaaien is het van belang dat niet meer dan 20-30% van het grasland bestaat uit slechte, lage kwaliteitsgrassen. Bestaat het grasland voor meer dan 30% uit onkruidgrassen? Dan is herinzaaien de beste keuze. 

Grasland doorzaaien: wanneer is het beste moment?

Grasland (door)zaaien kun je het beste doen in het najaar, in de maanden september en oktober. Het bestaande grasland komt dan in een rustperiode. Hierdoor kunnen de nieuwe grasplanten zich goed ontwikkelen zonder al te veel concurrentie van het bestaande grasland. Daarnaast zorgt de hogere bodemtemperatuur ervoor dat het zaad zich makkelijk zal ontkiemen en snel zal ontwikkelen. Ook het voorjaar kan een goed moment zijn om voor te zaaien. Vooral als er sprake is van veel open plekken als gevolg van winter- of waterschade of na een te intensieve behandeling met de wiedeg om ongewenste grassen en onkruid te verwijderen. Ook zonder door te zaaien zullen open plekken zich opvullen, alleen gebeurt dit dan vaak wel met onkruiden en lage kwaliteitsgrassen. Dit kun je voorkomen door in het voorjaar het grasland door te zaaien.

Tips voor het succesvol doorzaaien van grasland

Voorbereiding

 1. Maai het gras extra kort. Zo voorkom je dat de jonge plantjes in de schaduw van het bestaande gras komen te staan, wat de groei van het nieuwe gras belemmert.
 2. Eggen van het grasland zorgt ervoor dat slechte en dode grassen worden uitgekamd. Eggen activeert ook het bodemleven, verwijdert te viltlaag en geeft ruimte aan goede grassen om optimaal te groeien.
 3. Kies voor het juiste graszaadmengsel. Doorzaaimengsels bevatten rassen die snel ontkiemen en stevig doorgroeien, dat is van groot belang om de concurrentie met het bestaande grasland aan te kunnen. Onze DoorzaaiMax is voorzien een ProNitro-coating, wat zorgt voor een nog snellere kieming en sterke groei van het gras.

Uitvoering

 1. Kies voor een optimaal moment om te zaaien. De bodem moet voldoende vochtig zijn, bij voorkeur met neerslag op komst. De draagkracht van de bodem moet goed zijn (geen natte toplaag).
 2. Gebruik zo’n 20-25 kg graszaad per hectare om door te zaaien.
 3. Goed bodemcontact is belangrijk voor de kieming van het graszaad. Voor het beste resultaat gebruik je een schijvenzaaimachine of wiedeg met aandrukrol.

Nazorg

 1. Kies na ongeveer twee weken voor beweiden of een lichte maaisnede. Zo krijgt het jonge gras de kans om uit te stoelen en wordt onkruid onderdrukt.

 

Doorzaaien grasland: dit zijn de beste tips voor succesvol doorzaaien | DLF

De voordelen van doorzaaien op een rij:

 • Bestaande grasmat wordt niet vernietigd
 • Besparing op hogere herinzaaikosten
 • Geen verlies snede ruwvoer
 • Nieuwe grasrassen met een efficiëntere en hogere productie in het grasland
 • Gaten door uitwinteren of slijtage worden door goede rassen opgevuld, geen ruimte voor slechtere grassoorten en onkruiden.

 

Doorzaaien grasland: dit zijn de beste tips voor succesvol doorzaaien | DLF

 

Het beste mengsel om door te zaaien: DoorzaaiMax ProNitro

Speciaal voor het doorzaaien van grasland hebben wij DoorzaaiMax ProNitro ontwikkeld. Dit mengsel bestaat uit de beste rassen diploïde en tetraploïde Engels raaigras, waarvan het diploïde graszaad is voorzien van een innovatieve stikstofcoating en hydroactieve watermanagement technologie, die direct op het zaad is aangebracht. Dit zorgt voor een betere opname van nutriënten en water door het kiemplantje. 

Gevoed en beschermd door deze unieke coating maakt het graszaad een robuuste groei door. Met als resultaat: 34% meer kiemplantjes die uitgroeien tot een volwassen grasplant!