Het belang van grasland doorzaaien

Een rendabele melkproductie is realiseerbaar met voldoende en hoogwaardig ruwvoer van eigen land. Door uw weides jaarlijks door te zaaien met het beste graszaad van de Nederlandse rassenlijst, blijft uw grasland een hoge productie drogestof per hectare leveren. Dankzij een groot aantal jonge grasplanten blijft de zode ook mooi gesloten. Hierdoor krijgt onkruid minder kans en blijft uw ruwvoer van topkwaliteit.

Onafhankelijk onderzoek: doorzaaien loont!
Meerjarige proeven op Dairy Campus en De Marke tonen aan dat doorzaaien echt werkt. Uit de proeven bij Dairy Campus bleek het aandeel jonge planten in de weide fors toe te nemen en het verschil in drogestofopbrengst per hectare was ruim 8%. Naast dat het moment van doorzaaien erg belangrijk is, is ook de juiste afstelling van de doorzaaimachine een must. Combineer dit alles met een hoogwaardig doorzaaimengsel voor het beste doorzaairesultaat met de meeste nieuwe planten.

Maximaal resultaat
DLF heeft speciaal voor het doorzaaien van uw weides DoorzaaiMax ProNitro ontwikkeld. Dit mengsel bestaat uit de beste rassen Engels Raaigras diploïd en tetraploïd, waarvan het diploïde graszaad is voorzien van een innovatieve stikstofcoating. Gevoed en beschermt door deze unieke coating maakt het graszaad een robuuste groei door. Met als resultaat: 34% meer kiemplantjes die uitgroeien tot een volwassen grasplant!

 

Voordelen van doorzaaien:

 • Bestaande grasmat wordt niet vernietigd
 • Besparing op hogere herinzaaikosten
 • Geen verlies snede ruwvoer
 • Nieuwe grasrassen met een efficiëntere en hogere productie in het grasland
 • Gaten door uitwinteren of slijtage worden door goede rassen opgevuld, geen ruimte voor slechtere grassoorten en onkruiden.

Praktische Tips

 • Bodem: Juiste pH (5-6) en goede structuur
 • Zaaitijdstippen: Vroeg in het voorjaar, na 1e snede, in het najaar (tot oktober
 • Voorbereiding:
  • Extra kort maaien
  • Onkruidbestrijding (chemisch/mechanisch)
  • Zaaibed voorbereiding (wiedeg) › extra ruimte voor de kiemplanten
  • Aangepaste bemesting (minder bemesten)
 • Graszaad: Doorzaaien
  • Reparatie › doorzaaien (20-25 kg)
  • Onderhoud › bijzaaien (10-15 kg)
 • Omstandigheden:
  • Voldoende vocht en geen uitdrogend weer (voorkeur bij verwachting van neerslag)
  • Draagkracht moet goed zijn (geen natte toplaag)
 • Uitvoering: Goed bodemcontact › schijvenzaaimachine of wiedeg met aandrukrol
 • Nazorg: Voorkeur beweiden of lichte maaisnede (max 2,5 ton drogestof)