Kruidenrijk grasland: betere koegezondheid en een stabiele opbrengst

Wat is kruidenrijk grasland?

Kruidenrijk grasland is een grasland dat bestaat uit een combinatie van grasland met vlinderbloemigen zoals rode en witte klaver en esparcette, maar daarnaast ook kruiden zoals smalle weegbree, cichorei, wilde peen of duizendblad. In een kruidenrijk grasland is er sprake van samenwerking tussen de verschillende grassen, vlinderbloemigen en kruiden waardoor een productief en biodivers grasland ontstaat.

Kruidenrijk grasland bespaart op de kunstmestgift

In kruidenrijk grasland wordt geen kunstmest gebruikt. Kunstmest stimuleert voornamelijk het gras en niet de kruiden, waardoor het gras te hard groeit en de kruiden onderdrukt. Door niet te bemesten stimuleer je daarnaast een sterke beworteling van de kruiden en grassen. Wanneer de vlinderbloemigen gevestigd zijn vangen zij stikstof via de lucht en geven dit af aan de bodem ten gunste van het hele grasland. 

Kruidenrijk grasland is droogtetolerant

De vlinderbloemigen en kruiden wortelen veel dieper dan normaal grasland, hierdoor kunnen zij ook in droge periodes nog water uit de diepere bodemlagen bereiken. Daarnaast kan een bodem die goed doorworteld is meer water vasthouden, waardoor het grasland er langer van kan profiteren tijdens droogte. Tegelijkertijd zorgt de intensieve bodembedekking van bijvoorbeeld klavers ervoor dat er minder water verdampt vanuit de bodem. Gezamenlijk zorgen de verschillende soorten in ervoor dat het grasland beter bestand is tegen droogte, wat zorgt voor een stabiele ruwvoeropbrengst in de hete zomermaanden.

Kruidenrijk grasland draagt bij aan een betere koegezondheid

De toevoeging van verschillende kruiden en vlinderbloemigen aan het grasland zorgen voor een grote smakelijkheid, waardoor de ruwvoeropname hoger is.  Daarnaast krijgen de koeien een bredere samenstelling van mineralen en sporenelementen binnen tijdens de weidegang. Kruidenrijk grasland heeft op die manier een positief effect op de algehele weerstand en gezondheid van het vee. Hierdoor hoeven er minder supplementen en antibiotica aan het ruwvoer worden toegevoegd. 

Kruidenrijk grasland vergroot de biodiversiteit

Door kruiden aan het grasland toe te voegen vergroot je het aantal soorten in het grasland, waardoor de biodiversiteit toeneemt. De verscheidenheid aan soorten trekt tegelijkertijd ook meer bijen, vlinders en (weide)vogels aan. Ook onder de grond stimuleren de verschillende soorten vlinderbloemigen en kruiden een rijk en divers bodemleven. Op die manier draagt een kruidenrijk grasland bij aan zowel meer biodiversiteit boven als onder de grond.

De voordelen van kruidenrijk grasland

  • Betere koegezondheid: kruiden dragen bij aan een divers rantsoen, wat bijdraagt aan een goede gezondheid van het vee.

  • Droogtetolerant: grasland beter bestand tegen droogte door diep en uitgebreid wortelstelsel van de verschillende soorten.

  • Verhoogt de biodiversiteit: de verscheidenheid aan soorten stimuleert de biodiversiteit onder en boven de grond.

  • Bespaart op de stikstofgift: vlinderbloemigen voorzien in de stikstof van het grasland. Dit bespaart kosten en draagt bij aan een duurzame veehouderij.

     

 

Kruidenrijk grasland: stikstofbesparend en droogtetolerant gewas | DLF