e
Published
15 .mrt.2022

Veelgestelde vragen over kruidenrijk grasland beantwoord

Kruidenrijk grasland is voor veel boeren nog nieuw, daarom zijn er ook nog veel vragen over dit gewas. Wij beantwoorden hier de meest gestelde vragen. Heb jij nog een vraag over kruidenrijk grasland die je graag beantwoord zou zien? Stel je vraag dan aan ons via onze social media kanalen!

Kan ik kruidenrijk grasland inkuilen?

Ja, kruidenrijk grasland kan goed ingekuild worden, maar er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Zo moet het gewas onder droge omstandigheden gemaaid worden en voldoende tijd krijgen om op het land te drogen. Dit is belangrijk omdat kruidenrijk grasland een drogestofgehalte heeft dat ongeveer 3-5% lager ligt dan Engels raaigras. Hierdoor ligt het vochtpercentage van kruidenrijk grasland dus wat hoger. Wanneer het gewas nat is kan het niet goed ingekuild worden. Kruidenrijk grasland leent zich het beste om te beweiden, maar wanneer juist uitgevoerd kan een overschot goed ingekuild worden.

Hoeveel moet het drogestofgehalte van kruidenrijk grasland zijn om het in te kuilen?

Streef naar een drogestofgehalte van 25-35% voor een succesvolle kuil van kruidenrijk grasland.

Hoe is de standvastigheid van kruidenrijk grasland?

Bij goed beheer kun je grassen en witte klaver zo’n 7-10 jaar behouden, voor rode klaver en kruiden is dit ongeveer 3-4 jaar. De soorten met een lagere standvastigheid kunnen eenvoudig worden doorgezaaid wanneer hun aandeel terugloopt. De besparing op bemesting alleen al weegt ruimschoots op tegen de kosten van doorzaaien één keer in de 3 of 4 jaar.

Kan ik kruiden doorzaaien in een weide met grasklaver?

Ja, trek het grasland eerst los met behulp van een wiedeg. Doorzaaien met een zaaimachine verbetert het bodemcontact van het zaad, waardoor het kiempercentage stijgt. Het is belangrijk dat de nieuwe kiemplantjes genoeg zonlicht krijgen en zo min mogelijk concurrentie ondervinden van het bestaande grasland, daarom:

  • Zaai door na het maaien of beweiden (zorg dat het gras niet langer dan 4-5 cm is);
  • Rol het grasland om het bodemcontact met het zaad te verbeteren;
  • Beweid nogmaals kort na het doorzaaien, zodat de kiemplantjes zo min mogelijk concurrentie krijgen van het bestaande grasland.

Hoeveel stikstof kan ik besparen met kruidenrijk grasland?

Het is mogelijk om 150-200 kg stikstof per hectare per jaar te besparen (in vergelijking met een grasland van 100% Engels raaigras), zonder opbrengst te verliezen. Een lichte stikstofbemesting (kunstmest of drijfmest) in het voorjaar is nodig om het gras te voeden, wat op dat moment de dominante soort is in het grasland.

Is kruidenrijk grasland goed voor bestuivers?

Ja, bestuivers zijn onder andere gek op klaver, die vanaf de vroege zomer tot in de herfst bloeit in het grasland.

Is smalle weegbree geen onkruid?

Nee, smalle weegbree heeft verschillende voordelen in een kruidenrijk grasland zoals een hoog mineralengehalte, en een hoge droogtetolerantie. De rassen in onze mengsels zijn speciaal veredeld om te beweiden en hebben daarom een grote smakelijkheid voor de koeien.

Welke pH is nodig voor een kruidenrijk grasland?

De pH voor elk grasland ligt tussen de 6 en 6,5 voor een maximale opbrengst. Bij een hogere of lagere pH zal grasland ook groeien, maar dan heeft de pH-waarde wel een negatief effect op de opbrengst of de voedingswaarde van het grasland. Dit geldt voor zowel standaard graslanden als voor kruidenrijk graslanden.

Houden koeien van kruidenrijk grasland?

Koeien zijn gek op kruidenrijk grasland! Soorten zoals cichorei en klaver zijn erg smakelijk voor koeien, waardoor de totale opname door de koeien hoger is.

Zorgt kruidenrijk grasland voor verkleuringen in de melk?

Nee.


Meer weten over kruidenrijk grasland? Bekijk dan onze overzichtspagina over kruidenrijk grasland, waar je meer interessante artikelen kunt vinden zoals:

Wat zijn de voordelen van kruidenrijk grasland?
Kruidenrijk grasland inzaaien doe je zo!
Beheer van kruidenrijk grasland: waar moet je rekening mee houden?

Of bekijk hier onze kruiden- en klavermengsels.