ProNitro® 

ProNitro® maakt traditionele bemesting tijdens de inzaai overbodig. De nieuwe ProNitro® coating bevat stikstof én DLF hydroactieve watermanagement technologie, die direct op het zaad is aangebracht. Dit zorgt voor een betere opname van nutriënten en water door het kiemplantje. Hierdoor kun je zaaien en bemesten in één werkgang.

Niet de omliggende planten (onkruiden), maar de jonge grasplantjes benutten het volledige voordeel van de stikstof. De wortels en scheuten ontwikkelen zich sneller tot sterke planten. Vooral bij het doorzaaien in een sterke bestaande grasmat is dit van groot belang.

ProNitro® staat in alle situaties garant voor een snellere vestiging, wat resulteert in 34% meer planten en 30% meer wortelmassa. Dit draagt bij aan een gezondere grasmat en minder onkruiden. ProNitro® is te gebruiken voor alle soorten graszaadmengsels. Voetbalvelden gezaaid met ProNitro® gecoat graszaad zijn sneller bespeelbaar en zodentelers hebben minder last van straatgras en kunnen hun product sneller snijden.

Verschil tussen ongecoat graszaad (links) en met ProNitro gecoat graszaad (rechts)

De voordelen van ProNitro®  op een rij

  • Sterkere en snellere vestiging
  • De stikstofcoating voedt het zaad en niet de onkruiden
  • Gemiddeld 34% meer gekiemde planten
  • Gemiddeld 30% meer wortelmassa
  • Meer dan 50% minder uitspoeling van stikstof 
  • Verzwaard graszaad levert een beter grondcontact, daardoor betere kieming