Biodiversiteit

Elk park, berm of ander stuk openbaar groen wordt mooier met een zee van kleurrijke bloemen. Tegelijkertijd verbeteren bloemenmengsels de biodiversiteit aan: ze trekken allerlei vlinders, bijen en andere insecten aan. Bloemenweides hoeven niet gemaaid of beregend te worden, daarmee zijn de onderhoudskosten laag. Wanneer bloemenmengsels gezaaid worden op arme en droge gronden zullen ze de bodem helpen verrijken. Onze bloemenmengsels bevatten zowel één- als meerjarige soorten zodat je jaar na jaar verrast wordt door de mooiste variaties van bloemen. 

De voordelen van bloemenmengsels

  • Verhoogt de biodiversiteit: trekt bijen, vlinders en andere insecten aan.

  • Onderhoudsarm: bloemenweides hoeven niet gemaaid en beregend te worden.

  • Zorgen voor een aantrekkelijke buitenruimte