Bloemenmengsels voor meer biodiversiteit

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan soorten, dus dieren, planten, micro-organismen en ecosystemen. Op dit moment staat de wereldwijde biodiversiteit onder druk: de verscheidenheid aan soorten neemt af. Dit is een probleem omdat de afname van biodiversiteit een kettingreactie van andere problemen veroorzaakt, hierbij kun je denken aan de toename van ziektes en plagen, bodemerosie en een verminderde bodemvruchtbaarheid.

Hoe kun je de biodiversiteit bevorderen?

Een manier waarop je als groenbeheerder de biodiversiteit kunt stimuleren is door het inzaaien van bloemenmengsels. Een variatie aan bloemen en kruiden vormt een voedselbron en schuilplaats voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten. Daarnaast doen bloemen het erg goed op arme, schrale gronden. Ze activeren hier het bodemleven, en dragen zo dus ook bij aan de ondergrondse biodiversiteit. Bloemen zijn zeer onderhoudsarm. Ze hoeven niet bemest, gemaaid of beregend te worden. Weinig onderhoud komt ook de biodiversiteit weer ten goede: het leven onder en boven de grond wordt zo min mogelijk verstoord.

Meer biodiversiteit met bloemenmengsels van DLF

DLF heeft dit jaar het bloemenpakket vernieuwd. Wij bieden vier verschillende bloemenmengsels aan, elk met zijn eigen toepassing, maar allemaal gericht op het stimuleren van de biodiversiteit. Zo zorgt DLF Parkbloemen met dertig verschillende soorten voor mooie, vrolijke en biodiverse bloemenstroken in de stad. DLF Bermbloemen bestaat uit 25 meerjarige soorten voor stevige, ecologische bermen. Door bermen in te zaaien met een gras-bloemenmengsel wordt het mogelijk om ecologisch bermbeheer te passen. Hierbij wordt niet of nauwelijks gemaaid waardoor een belangrijk leefgebied voor bijen en andere insecten ontstaat. DLF Akkerbloemen is een mengsel dat speciaal is samengesteld met één-jarige bloemen en kruiden om de biodiversiteit op akkerranden te vergroten. Tot slot bieden wij DLF Bijenbloemen aan. Dit is een mengsel van veertig verschillende éénjarige en meerjarige soorten waar bijen dol op zijn. Er is gekozen voor een grote variatie aan bloemen en kruiden met verschillende bloeimomenten, zo is er vanaf het vroege voorjaar tot het einde van de herfst genoeg nectar te vinden voor de bij.

Bloemen voor meer biodiversiteit | DLF

De voordelen van bloemenmengsels

  • Verhogen de biodiversiteit: trekken vogels, bijen, vlinders en andere insecten aan.

  • Stimuleert ook de ondergrondse biodiversiteit

  • Onderhoudsarm: bloemenweides hoeven niet gemaaid, beregend en bemest te worden.

  • Zijn droogtetolerant door verscheidenheid aan worteldieptes van de verschillende soorten

  • Zorgen voor een aantrekkelijke buitenruimte