Japanse haver: hoogste organische stofopbrengst en bestrijding van het wortellesieaaltje

Japanse haver is een graansoort met een enorm hoge drogestofopbrengst. Japanse haver kan hierdoor als groenbemester tot wel 1200 kg effectieve organische stofopbrengst per hectare aan de bodem toevoegen. Daarnaast wordt Japanse haver ook ingezet voor de bestrijding van het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Japanse haver heeft een snelle kieming en grondbedekking, waardoor onkruiden effectief worden onderdrukt. Onkruidbestrijding is hierdoor over het algemeen niet nodig. 

Voor welke teelten is Japanse haver geschikt als groenbemester?

Japanse haver is een uitstekende groenbemester voorafgaand aan de teelt van aardappelen, uien, winterpeen, voorjaarsbloembollen en bomen.

Japanse haver onderwerken

Als Japanse haver voor de winter wordt ondergewerkt, is een voorbewerking nodig (maaien of klepelen).  Het gewas is vorstgevoelig en sterft tijdens de meeste winters af, hierdoor hoeft het niet te worden doodgespoten. De afgestorven Japanse haver bedekt de bodem tijdens de rest van de winter en gaat zo verslemping en onkruidgroei tegen. 

 

Japanse haver zaaien? | DLF

Teeltadvies Japanse haver

  • Zaaiperiode: april tot en met oktober

  • Zaaizaadhoeveelheid: 60-80 kg per hectare

  • Zaaidiepte: 1-2 cm

  • Bemesting: 60 kg N per ha