GrassLopata

DoorzaaiMax ProNitro

Verbeter uw grasland met meer resultaat

Het door- of bijzaaien van een bestaande graszode staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. De reden ligt in het feit dat veehouders ook hun bestaand ouder grasland op peil willen houden wat betreft productie.

 

Bij doorzaaien blijft de bestaande zode intact, daarom is het van groot belang dat het graszaad snel kiemt en stevig doorgroeit. Daarvoor is speciaal DoorzaaiMax ProNitro ontwikkeld. Door de toevoeging van de ProNitro coating is het effect nog beter. Het gecoate graszaad is  zwaarder, waardoor het nog beter kiemt en heeft door de toevoeging van extra meststoffen is er tot wel 4x meer groeikracht na de kieming.

 

Voordelen van doorzaaien.

  • Bestaande grasmat wordt niet vernietigd
  • Besparing op de hogere herinzaai kosten
  • Geen verlies snede ruwvoer
  • Er komen nieuwe grasrassen met een efficiëntere productie in de grasmat
  • Gaten die vallen door uitwinteren of slijtage aan de bestaande graszode worden door goede grassen opgevuld i.p.v. door de slechtere grassoorten / onkruiden.

 Houd uw bestaande grasmat op peil!

 

Masterline

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Opbrengst
Standvastigheid
Verteerbaarheid
Roestresistentie
  • Kiemt al bij lage bodemtemperaturen
  • Zorgt voor een verhoging van de opbrengst van de bestaande grasmat
  • Goed geschikt voor beweiden en maaien
  • Standvastig grasmengsel
  • Door het gebruik van gecoat graszaad nog meer effect van het  doorzaaien

Samenstelling:

40%    Engels raaigras diploïd middentijds (ProNitro coating)
60%    Engels raaigras tetraploïd middentijds

Teeltadviezen:

 

Zaaiadvies: 

Ongecoat graszaad:
Open zode: 25 - 30 kg/ha
Jonge zode met gaten: 15 - 20 kg/ha jaarlijks

Gecoat graszaad:
Open zode: 35 - 45 kg/ha
Jonge zode met gaten: 20 - 30 kg/ha jaarlijks

 

Maaihoogte:
6 cm