GrassLopata

Doublemax PLUS

Snelle beginontwikkeling in combinatie met late bloei - BCA 1 en M. chitwoodi

Snelle beginontwikkeling in combinatie met late bloei - BCA 1 en M. chitwoodi

Dit mengsel bestaat uit een combinatie van het multiresistente ras bladrammenas Doublemax en de zwaardherik Trio. Zowel het ras Doublemax als het ras Trio is uitstekend resistent tegen M. Chitwoodi en bietencystealen en past daardoor ideaal in deze mix.

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Effectieve org. stof (schaal=800-1700)
Beginontwikkeling (schaal=1-9)
  • Multiresistent (BCA 1 + M.chitwoodi)
  • Snelle ontwikkeling en late bloei
  • Hoge drogestofopbrengst

Samenstelling:

Bladrammenas 97%
Zwaardherik 3%

Teeltadviezen

  • Zaaitijdstip: mei - augustus
  • Zaaiadvies: 20-25 kg/ha